Tolerovanie nedodržiavania medzinárodných zmlúv viedlo k rozpútaniu vojny
obr.0852a obr.0852b obr.0852c obr.0852d obr.0852e

Cesty ktoré viedli ku vzniku 2. svetovej vojny na videoklipoch

Na tejto stránke sú uvedené stručné informácie o príčinách vzniku Druhej svetovej vojny s využitím videoklipov uverejnených na YouTube a odvolávajúce sa na informácie z Wikipedie. Stránka bude postupne aktualizovaná. Cieľom ( administrátora ) bolo prezentovať informácie, ktoré boli verejnosti predkladané v demokratických krajinách po vzniku 2. svetovej vojny takmer pred 70. rokmi, t.j. v dobe, keď ešte neboli účelovo deformované najmä niektorými súčasnými historikmi...

52.   Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť

Obr.0852 Prepadnutie Poľska susedným nacistickým Nemeckom 1. septembra 1939 je všeobecne považované za začiatok Druhej svetovej vojny. Za príčiny vedúce k rozpútaniu ďalšieho svetového konfliktu je považovaná najmä nespokojnosť niektorých štátov z výsledkami Prvej svetovej vojny, nešťastne skoncipovaná Versailleská zmluva a celosvetová hospodárska kríza. Uvedené okolnosti prispeli nie len k nárastu napätia, ale aj ku vzniku ozbrojených konfliktov nie len v Ázii, ale aj v Európe :  viac >>> 

53.   Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť

Obr.0853 Ťažkú ekonomickú a rozbúrenú povojnovú situáciu využili v Taliansku fašisti a nacisti v Nemecku. Neschopnosť veľmocí a Spoločnosti národov presadiť dodržiavanie povojnových zmlúv využilo Nemecko na obnovenie vojenskej sily, Japonsko v roku 1933 a Taliansko v roku 1935 na rozpútanie nových vojnových konfliktov na cudzích územiach. Druhá svetová vojna sa začala v Ázii v skutočnosti už japonskou okupáciou Mandžuska v roku 1931, pričom agresiu Nemecka voči ČSR 15. marca 1939 historici ignorujú :  viac >>> 

272.  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku

Obr.13272 Po skončení Veľkej vojny víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku obrovské finančné náhrady, ktoré znemožnili jeho povojnovú obnovu. Vážne hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu a túžby po pomste za porážku. V novom Nemecku začiatkom roka 1933 získal moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Nacisti svojou demagógiu a využitím obáv západných veľmocí zakročiť si vytvorili podmienky na rozpútanie novej svetovej vojny : viac >>>  + 3 videoklipy

61.   Všeobecná mobilizácia čs. armády v roku 1938

Obr.0861 V prvej polovici septembra 1938 rozpútali nacistami sformovaní henleinovci povstanie za pričlenenie čs. pohraničia obývaného nemeckou menšinou k Nemecku. Československo povstanie potlačilo, ale Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby Nemecku odstúpila čs. územia, na ktorých žije viac ako 50 % obyvateľstva nemeckej národnosti. Prezident Beneš nariadil 23. septembra všeobecnú mobilizáciu čs. armády, no západné veľmoci opatrenie čs. vlády nepodporili :  viac >>> 

65.   Hitler sa v roku 1938 rozhodol vymazať ČSR z mapy

obr.0865 Dňa 23. septembra 1938 reagovala československá vláda na agresívnu politiku Hitlera vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, ale politici jej to nedovolili - 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Nemecko získalo nie len pohraničné oblasti Čiech a Moravy, ale aj Devín a Petržalku - spolu cca 30% územia ČSR.  viac >>> 

62.   Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností

Obr.0862 Po tzv. "pripojení" Rakúska k nacistickému Nemecku sa Hitler rozhodol využiť "ochotu" politikov Francúzska a Veľkej Británie ustupovať jeho požiadavkám voči ČSR. Dosiahol ich súhlas, že prinútia vládu ČSR, aby "odstúpila" čs. pohraničie nacistickému Nemecku. Na ich rokovanie v Mníchove však čs. delegáciu ani neprizvali. Výsledkom ich rokovania bol diktát štyroch veľmocí, ktorý bol vnútený čs. vláde. ČSR musela odstúpiť Nemecku veľké pohraničné územia, ktoré boli po stáročia súčasťou Čiech aj Moravy :  viac >>> 

63.   Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938

Obr.0863 Československo po odstúpení pohraničných území Nemecku muselo vyhovieť aj požiadavkám tzv. beckovského Poľska. Tisíce utečencov z nemeckého pohraničia spôsobovali ČSR nemalé problémy. Na dlhej hranici z Maďarským kráľovstvom rozpútali hortyovské tlupy na podporu maďarských územných požiadaviek teror. Na Zakarpatskej Rusi útočili na čs. inštitúcie aj teroristi z Poľska. Slovensku bola novou čs. vládou priznaná autonómia v rámci "druhej" ČSR, ktorá sa už nazývala Česko-slovensko :  viac >>> 

Poznámka : videoklipy pre súvisiace informácie č. 86 a 87 sa ešte iba v štádiu príprav. Po ich úprave budú uvedené dve informácie aktualizované...

( administrátor použil foto z wikipedie a videoklipy z YouTube )

<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 26. 2. 2015