Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Informácie č. 001 - 020 :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

   Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2016
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú informácie čís. 001 až 020 :
020.  Výročie oslobodenia je potrebné pripomínať najmä mladým

obr.0820 Trenčania si pri pamätníku v lesoparku Brezina 10. apríla 2008 pripomenuli už 63. výročie oslobodenia mesta od nacistických okupantov. Delegácie účastníkov stretnutia si vencami a kvetmi uctili obete povraždené okupantmi v Dušovej doline. Chorálom " Kto za pravdu horí " sa pietny akt skončil. Kytice k pamätníku položili aj delegácie trenčianskych záujmových klubov aj ZO JDS a SZPB : viac je tu >>>


019.  Medzinárodná vedecká odborná konferencia o holokauste

Obr.0819 V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR Trenčín sa v dňoch 27. a 28. marca 2008 uskutočnila Medzinárodná vedecká odborná konferencia pod názvom "Fenomén Holokaustu - ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky". Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny : viac >>>


018.  Prvá čs. jednotka v ZSSR vznikla až vo februári 1942

Obr.0818 Časť čs. dobrovoľníkov, nachádzajúcich sa v Poľsku po napadnutí Nemeckom dňa 1. septembra 1939 ustupovala pred nemeckou armádou do Rumunska. Väčšina z nich bola zajatá Červenou armádou, ktorá 17. septembra 1939 napadla Poľsko z východu. Po napadnutí ZSSR 22. júna 1941 Nemeckom vytvorili jadro prvej čs. jednotky v ZSSR, ktorá podstúpila svoj prvý boj pri Sokolove. Viac je tu >>>


017.  Vznik prvých centier čs. zahraničného odboja v roku 1939

Obr. 0817 Nie všetci občania prvej ČSR sa po vzniku Slovenského štátu a okupácii českých krajín Nemeckom zmierili aj so zánikom tzv. Druhej Česko-slovenskej republiky. Mnohí sa rozhodli emigrovať a bojovať za obnovu demokratického štátu v zahraničí. Dôvody k ich emigrácii boli rôzne - vo väčšine prípadov to bola hlavne ich nenávisť k okupantom alebo ich neochota žiť v totalitnom štáte. Viac je tu >>>


016.  Memoriál Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross

Odznak KVV SR Dňa 24. mája 2008 žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR s mestom Rajecké Teplice usporiadali XIV. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km cross. Memoriál sa uskutočnil na počesť čs. parašutistu rtm. Jozefa Gabčíka, rodáka z obce Poluvsie, veliteľa "Operácie Antropoid" a organizátora atentátu na generála SS a polície R. Heydricha v Prahe. Viac je tu >>>


015.  V roku 1918 muselo čs. vojsko v Rusku bojovať aj proti boľševikom

Obr.0815 Po tzv. októbrovej revolúcii v roku 1917 sa čs. vojsko v Rusku snažilo rešpektovať vládu "sovietov" a nezasahovať do vnútorných bojov o moc. Po uzatvorení "brest-litovského mieru" ruskou vládou s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom zaujali boľševici proti čs. vojsku nepriateľský postoj. Po konflikte v Čeliabinsku čs. vojsko ovládlo stredné Povolžie, Ural a celú magistrálu až k Vladivostoku. Viac je tu >>>


014.  Turistický pochod " Vojenská päťdesiatka "

Obr.0814 Odbory turistiky TTS Trenčín a Dukla Trenčín 12. apríla 2008 zorganizovali 33. ročník turistického pochodu pod názvom "Vojenská päťdesiatka" na 2-och trasách, ktorých cieľ bol na Jankovom vršku. Trasa na 50 km sa začínala v Trenčíne, trasa na 25 km v Krásnej Vsi. Na Jankovom vršku účastníci pochodu s organizátormi a delegáciou SZPB položili kvety k pamätníku SNP. Pochod vznikol v roku 1974 - viac : je tu >>>


013.  Prezentácia knihy "Slovenské modré barety v službe mieru"

Obr.0813 Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne bola 27. februára 2008 miestom prezentácie novej knihy Jozefa Koreného pod názvom „Slovenské modré barety v službách mieru.“ Kniha na faktoch dokumentuje 55 ročnú záslužnú činnosť československých a od roku 1993 aj slovenských vojakov pri udržaní svetového mieru a poriadku vo svete v službách OSN. Pozvanie prijalo aj niekoľko členov misií : viac >>>


012.  V auguste príde do kín slovensko-český vojnový film Tobruk

Obr.0812 Najmä mladých ľudí chce do kín prilákať český režisér V. Marhoul spoločným slovensko-českým výpravným filmom Tobruk. Film zachytáva osudy príslušníkov 11. čs. pešieho práporu "Východného" pri meste Tobruk v líbyjskej púšti, ktorí po boku vojsk Spojencov na jeseň roku 1941 bránili strategický prístav s jeho perimetrom pred nemeckými a talianskymi jednotkami na severe Líbye. Viac je tu >>>


011.  Stano Lubina chce učiť ľudí rozumieť nepočujúcim z celého sveta

Obr.0811 Nepočujúci umelec Stanislav Lubina v zahraničí zistil, že sa zo slovenskou znakovou rečou nedohovorí - znaky pre nepočujúcich sú totiž takmer v každej krajine iné. Rozhodol sa preto zostaviť medzinárodný slovník pre "posunkovú" reč. Po ôsmych rokoch práce predstavil 15. februára 2008 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne verejnosti unikátnu knihu "Svetová zbierka prstovej abecedy" : viac je tu >>>


010.  Vznik čs. protinacistického odboja na Slovensku v roku 1939

Obr.0810 Po rozbití aj Česko-slovenska nacistickým Nemeckom sa začali formovať na okupovaných územiach Česka aj tzv. "Slovenského štátu" prvé štruktúry domáceho odporu. Ich významnou úlohou sa stalo zabezpečenie prechodov čs. dobrovoľníkov do zahraničia, kde vznikali centrá odboja s cieľom sformovať čs. vojenské jednotky pre boj za obnovu ČSR. Vznikli zásluhou čs. diplomatov a vojakov : viac >>>


009.  Otvorenie dvoch výstav v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Obr.0809 Od 14. februára do 16. marca 2008 bola v Múzeu SNP v Banskej Bystrici otvorená autorská výstava výtvarných diel akad. sochára Štefana Pelikána "Na večnú slávu synom Francúzska" a dokumentárna výstava "Francúzi v SNP". Cieľom výstavy bolo ukázať, ako udalosti 2. svetovej vojny a boj národov proti fašizmu ovplyvnili tvorbu Š. Pelikána a jej spätosť so Slovenským národným povstaním : viac >>>


008.  Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku

Obr.0808 Na ceste po Rumunsku a Slovensku sa výstava "Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku" predstavila aj v Trenčíne. Vernisáže 15. januára 2008 sa okrem rodákov z Nadlaku a jeho okolia zúčastnili s rodinami aj potomkovia slovenských vysťahovalcov, žijúci v Trenčíne. Po premiére výstavy v Nadlaku pri príležitosti dvestého výročia príchodu Slovákov do regiónu prišla do Trenčína zo Žiliny.  Viac >>>


007.  Boľševický prevrat v Rusku menil od októbra 1917 dejiny civilizácie

obr.07007 V noci zo 6. na 7. októbra 1917 uskutočnili boľševici prevrat v hlavnom meste Ruska. Po zatknutí Dočasnej vlády, vytvorenej po februárovej revolúcii, prevzal moc v Rusku tzv. Petrohradský Soviet (rada) ovládnutý boľševikmi pod vedením V.I.Uľjanova-Lenina. Nenápadný "palácový" prevrat, nazývaný neskôr ako "Veľká októbrová socialistická revolúcia" postupne a zásadne zmenil spoločenský vývoj v Rusku aj vo svete : viac >>>


006.   Prezentácia publikácie Štefánikovské atribúty v Trenčíne

Obr.0806 [ Trenčín - 7. 11. 2007 ] Súčasťou oslavy 75. výročia založenia Štefánikovej spoločnosti v meste Trenčín bola aj prezentácia veľmi zaujímavej publikácie od Iva Velikého s názvom "Štefánikovské atribúty v Trenčíne". Po prezentácii publikácie bola otvorená výstava o činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika - pobočka Trenčín.


005.  Výstava "Slovenské modré barety v službe mieru"

LPP k výstave [ Banská Bystrica - 9. 10. 2007 ] V priestoroch ústredia Slovenskej pošty a.s. - Poštové múzeum, bola pod týmto názvom otvorená výstava. Autorom expozície je nprap.v.v. Jozef Korený, člen Klubu vojenských veteránov ZV SR a Klubu filatelistov KF 52-19 pri KaMC OS SR v Trenčíne. Usporiadateľom výstavy je Poštové múzeum a KaMC OS SR Trenčín a otvorená bola do 15. 3. 2008. Viac je tu >>>


004.  Výstava dvoch jubilantov

Obr.0804 [ Trenčín - 28. 09. 2007 ] Pri príležitosti životných jubileí dvoch nestorov trenčianskeho výtvarného umenia, lekára Júliusa Činčára a konštruktéra Čestmíra Harníčka, bola v Mestskej galérii v Trenčíne otvorená ich spoločná výstava. Na vernisáži výstavy 28. septembra 2008 boli vystavujúcim jubilantom odovzdané významné ocenenia za celoživotnú tvorbu. Viac je tu >>>


003.  Turisticko-náučný zraz KO JDS v Zamarovciach

Obr.0803 [ Trenčín a Zamarovce - 13. 09. 2007 ] Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne usporiadala v Zamarovciach a Trenčíne 3. krajský a 6. okresný Náučne - turistický zraz. Patronát nad podujatím prevzal Obecný úrad Zamarovce. Celej akcie pre dôchodcov sa zúčastnilo celkom 117 členov z 21 okresov trenčianskej KO JDS, 7 hostí a 46 účinkujúcich z okolitých obcí. Viac je tu >>>


002.  XII. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň

Obr.0802 [ Vysoké Tatry - 25. 08. 2007 ] Na vrchol Kriváňa vystúpilo celkom 735 turistov zo Slovenska a zo 7 štátov Európy. Najmladší účastník výstupu mal 5 a najstarší takmer 80 rokov. Výstup organizoval Zväz vojakov SR s podporou ministra obrany. Na Kriváň vystúpili o.i aj členovia Klubu vojenských veteránov z Trenčína a Klubu priateľov VKK Tatranské Matliare z celého Slovenska. Viac je tu >>>

Pre širokú verejnosť boli na troch Regrutačných strediskách pripravené lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou a pečiatky ( kašety ) na tému výstupu. Podaj lístkov poľnej pošty zabezpečovala už tradične pošta Štrbské pleso. Viac je tu >>>


001.  Dvojvýstava vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Obr.0801 [ Bratislava - 21.08.2007 ] V galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave sa prezentovali súčasne dve putovné výstavy. Prvá je venovaná slovenskému hrdinovi boja proti fašizmu Karolovi Pajerovi, rodákovi z Klenovca, druhá francúzskym bojovníkom v SNP. Výstavy pri príležitosti 63. výročia SNP pripravil Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny, FI v Bratislave a ÚR SZPB. Viac je tu >>>

Pre vernisáž výstavy pripravila POFIS príležitostnú poštovú pečiatku, KaMC OS SR Trenčín publikácie k výstavám a lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou na tému výstav. Výstava venovaná pamiatke vlastenca K. Pajera putovala do Bánoviec nad Bebravou a jej kópia do VKK Tatranské Matliare Matliarov. Viac je tu >>>


<<<  vpred na novšie stránky
Informácie číslo 001 až 020


Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.