Informácie o aktivitách Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ... ... ...

85. rokov organizovanej filatelie v Trenčíne ( 1925 - 2010 )

informácia bude ešte aktualizovaná

V meste Trenčín vyvíjajú činnosť dva filatelistické kluby : KF 52-10 pri Kultúrnom centre Stred Trenčín a KF 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín. Klub filatelistov 52-19 Trenčín vznikol 2. marca 1963 z iniciatívy bývalého príslušníka štábu veliteľstva 2. vojenského okruhu, mjr. Ing. Otakara Veselého ( pplk.v.v.). Na členskej schôdzi dňa 28. 4. 1963 mal klub už 19 členov. Ku koncu roka 2009 mal KF 52-19 celkom 28 členov a KF 52-10 Trenčín 113 členov. Trenčianski filatelisti si dňa 12. marca 2010 spoločne pripomenuli už 85 výročie existencie organizovanej filatelie v meste.

.
... ... ...

Príležitostné poštové pečiatky, používané dňa 12. marca 2010 v Trenčíne a známka
s motívom Matúša Čáka Trenčianskeho na keramike - po kliknutí sa obrázok zväčší

Prvú správu o založení Klubu filatelistov uverejnili Trenčianske noviny 8. marca 1925. Klub založilo 11 nadšencov, vyznávačov záľuby zbierania a propagovania poštovej známky. Boli to zanietení ľudia, ktorí si týmto spôsobom chceli rozšíriť svoje poznatky zo všetkých oblastí života, ktoré práve filatelia poskytuje. Táto na svete asi najrozšírenejšia zberateľská záľuba existuje v Trenčíne nepretržite už 85 rokov a nachádza pokračovateľov až do dnešných dní.

Pri príležitosti 85. výročia založenia prvého Klubu filatelistov v Trenčíne zostavili dva trenčianske filatelistické kluby propagačnú výstavu zo zbierok ich členov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. marca 2010 v Posádkovom klube Trenčín a bude prístupná verejnosti do 30. marca 2010 :  1. video >>>

Po otvorení filatelistickej výstavy sa v Trenčianskom múzeu konala inaugurácia poštovej známky s fiktívnym portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho na keramickom reliéfe. Autorkou výtvarného návrhu je Edita Balážová, ktorá sa inšpirovala jednou z najstarších podobizní Matúša Čáka :  2. video >>>

... ... ... ... ...

Doposiaľ vydané poštové známky na " trenčianske " motívy

Spojenie Trenčína a filatelistickej tvorby nie je žiadnou novinkou. V predchádzajúcich rokoch už boli vydané známky s motívom Trenčianskeho hradu, rímskeho nápisu na hradnej skale, kragujevackej vzbury a obrazu Bazovského.

<<<  späť
Aktualizované 22. 3. 2010