Informácie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika - pobočky Trenčín
TN hrad L_39 Znak SLZ AN_26 PK TN

Výročná členská schôdza Slovenského leteckého zväzu – pobočky Trenčín

Dňa 12. januára 2011 sa uskutočnila v Posádkovom klube Trenčín výročná členská schôdza Klubu letcov Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika pri PK Trenčín. Na schôdzi klubu sa zúčastnil aj viceprezident SLZ MRŠ p. Ing. Matejčík, vedúci Posádkového klubu Trenčín p. Martinák a predsedovia klubov vojenských výsadkárov, leteckých modelárov, numizmatikov, filatelistov, historikov a vojenských veteránov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín :

obr.11183a obr.11183b obr.11183c
Z rokovania výročnej členskej schôdze SLZ M.R.Š - pobočky Trenčín
( po "kliknutí" sa obr. zväčšia )

V správe o činnosti bolo pozitívne hodnotené plnenie plánu ročného programu. V jeho náplni boli odborné prednášky a besedy s leteckou tematikou, exkurzie v leteckých výrobných závodoch, návštevy leteckých dní i leteckého útvaru v Kuchyni. V pláne činnosti na rok 2011 je zas pestrá náplň programu v odborných prednáškach a besedách s vojenskou i civilnou leteckou tematikou, exkurzie a letecké výstavy, návštevy na leteckých dňoch a naviazanie spolupráce s pobočkou Českého svazu letců v Příbore.

obr.11183d obr.11183e obr.11183f

Tohto roku sa Národný letecký deň bude konať v Trenčíne. Na jeho organizácii hodlá spolupracovať aj Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika. Klub letcov pri PK Trenčín je súčasne aj pobočkou SLZ MRŠ. Činnosť klubu sa preto okrem vlastného uznesenia a plánu činnosti na rok riadi tiež Programovými cieľmi a uznesením z V. kongresu SLZ MRŠ, ktorý sa konal dňa 20. novembra 2010 v Trenčianskych Tepliciach.

obr.11183g obr.11183h obr.11183i

Po členskej schôdzi sa stretol viceprezident SZL MRŠ s novozvoleným výborom Klubu letcov a parašutistov pri PK Trenčín v priestoroch Klubu vojenských veteránov, kde si spresnili formy spolupráce zväzu a klubu pri realizácii na rok 2011 aktivít vytýčených na V. kongrese, ktorého sa zúčastnila aj delegácia Klubu letcov SZL MRŠ pri PK Trenčín.

obr.11183j obr.11183k obr.11183l
Delegáti klubu letcov na V. kongrese ZLS MRŠ v Trenčianskych Tepliciach

Členovia klubu pozývajú letcov všetkých odborností i leteckých sympatizantov do svojich radov. Klubové stretnutia sa konajú v každú druhú stredu v mesiaci v Posádkovom klube Trenčín od 16.00 h. Súčasťou stretnutí sú o.i. aj odborné prednášky a premietanie filmov o histórii a vývoji letectva a parašutizmu.

Spriatelené stránky :  letectvo.sk


<<<  späť
Aktualizované 26. 1. 2011