Informácie o aktivitách Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ... ... ...

Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého
informácia bude ešte aktualizovaná

Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená 12. januára 2011. Výstavu zo svojich zbierok pripravoval Ivo Veliký k svojim sedemdesiatinám. Bohužiaľ, jej otvorenia sa autor výstavy už nedožil - zomrel náhle dňa 1. decembra 2010. Výstava pod názvom " Moja pocta poštovej známke " bola venovaná k ucteniu pamiatky Iva Velikého :  viac >>>

obr. 10184a obr. 10184b obr. 10184c
po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší...

Pre svoju výstavu recitátor, publicista, organizátor kultúrnych podujatí a filatelista Ivo Veliký vybral precízne spracované exponáty s poštovými známkami bratov Čapkovcov, prezidentov ČSR a ČR, Milana Rastislava Štefánika, Alfonsa Muchu, Napoleona, nositeľov Nobelovej ceny, ale aj so známkami zameranými na slovenské a české výtvarné umenie, či na osobnosti českej a slovenskej literatúry :  viac >>>Reportáž vysielala Trenčianska TV v januári 2011

Vernisáž výstavy otvoril vedúci posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák a zúčastnilo sa na nej viac ako 80 pozvaných hostí, priateľov, kolegov a známych Iva Velikého. Medzi čestnými hosťami vernisáže bol zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR brigádny generál Juraj Krištofovič, predseda ZSF Miroslav Ňaršík a riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Vladimír Zvalený. Vernisáž moderovala Jana Poláková z Trenčína, otvorenie výstavy a príhovory hostí spestril Trenčiansky spevácky zbor :

obr. 10184d obr. 10184e obr. 10184f

Na vernisáži bol Ivovi Velikému udelený im memoriam čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov a medaila D. Licharda Národného osvetového centra Bratislava. Počas vernisáže používala pošta Trenčín 1 príležitostnú poštovú pečiatku, ktorej autorom je Adrián Ferda z Bratislavy, poštový lístok a kašet výstavy, ktorých autorom je Karol Milan z Trenčína. Téma príležitostnej poštovej pečiatky, prítlače na poštovom lístku a kašetu výstavy bola venovaná pamiatke Iva Velikého :  viac >>>

Súvisiace informácie :  Propagačná filatelistická výstava


<<<  späť
Aktualizované 31. 1. 2011