Trenčania zakončili "Rok Ľudovíta Štúra" pri hrobke jeho rodiny
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Na záver Roka Ľudovíta Štúra sa 12. januára 2016 uskutočnila na evanjelickom cintoríne v Trenčíne spomienkové stretnutie. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pri obnovenom náhrobnom pomníku Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Náhrobný kameň bol zrekonštruovaný na podnet trenčianskeho Miestneho odboru Matice slovenskej vďaka sponzorom. Podujatia sa zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 :

16333a
Spomienkové stretnutie sa konalo pri bráne cintorína

Spomienkové stretnutie otvorila predsedníčka MO MS Janka Poláková básňou „Modlitba“ od Ľudovíta Štúra. Pracovníčka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Eva Struhárová prítomných oboznámila so životnými peripetiami dvoch na cintoríne pochovaných dvoch národovcov, potomkov Ľudovíta Štúra. Na stretnutí zazneli aj citlivé piesne v podaní trenčianskeho zborového spevokolu Zvon. Záver podujatia patril zborovému farárovi Jánovi Bunčákovi a jeho požehnaniu so spoločnou modlitbou.

15333b 16333c
Spevácky súbor ZVON a organizátorky podujatia
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Na trenčianskom evanjelickom cintoríne sa pri vchode na svahu nachádza hrobka rodiny Janka Štúra, najmladšieho brata Ľudovíta Štúra. Bol významným národným a kultúrnym dejateľom a publicistom. Narodil sa dňa 27. septembra 1827 v obci Uhrovec, ale jeho život bol najviac spojený s Trenčínom. Z rodiny mal najpohnutejšie životné osudy. Zo súrodencov sa dožil najvyššieho veku - zomrel 23. septembra 1905 v Malých Bierovciach vo veku 78 rokov. Pochovali ho na evanjelickom cintoríne v Trenčíne. Jeho manželka ho prežila o osem rokov. Zomrela v roku 1913 tiež sedemdesiatosemročná a je pochovaná vedľa manžela. Podrobnejšie informácie  sú tu >>>

15333d 16333e
Účastníci stretnutia pri hrobke rodiny Janka Štúra
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

V rodinnej hrobke je pochovaný aj jeho syn Karol Emil Štúr, verejný činiteľ, národný buditeľ, redaktor, právnik a evanjelický kňaz. Neskôr užíval už len meno Karol. Narodil sa 12. novembra 1867 v Trenčíne, kde navštevoval i ľudovú školu aj gymnázium. Po vzore svojho otca Janka Štúra sa rozhodol pre advokátsku dráhu. Právo študoval v Györi a v Budapešti. Na rozdiel od oboch starších bratov Jána a Ľudovíta, ktorí až do smrti pôsobili v Maďarsku, zostal uvedomelým Slovákom. Od roku 1923 bol verejným notárom v Trenčíne. Zomrel 58 ročný 15. februára 1925. Jeho manželka Kornélia zomrela v roku 1949, je pochovaná v rodinnej hrobke tiež. Podrobnejšie informácie  sú tu >>>

( Text : J. Poláková a E. Struhárová, foto : M. Ondráš )

Súvisiaca informácia : Pripomenuli si štúrovské tradície v obci Uhrovec


<<<  späť
Vložené 15. 01. 2016