Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

V Trenčíne sa 26. januára členovia 2016 Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) Trenčín a Základnej organizácie (ZO) SZPB Trenčín - 1 zúčastnili na Veliteľstve pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky spomienky na 110. výročie narodenia armádneho generála in memoriam Jána Goliana :

obr.16334a

Na nádvorí, pred vchodom do budovy veliteľstva, pri pamätnej tabuli venovanej dôstojníkom, ktorí v ilegalite pripravovali Slovenské národné povstanie sa účastníkom pietneho aktu prihovoril zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Juraj Krištofovič.

obr.16334b

V krátkosti pripomenul život Jána Goliana a dôležitú úlohu, ktorú v ilegalite zohrával pri príprave vojakov na oslobodzovanie slovenského územia spod fašistickej okupácie. Tiež vyzdvihol jeho odvahu niesť bremeno zodpovednosti v najvyššej funkcii povstaleckého veliteľa. „Tretieho novembra 1944 počas teroristického záťahu Einsatzkomanda 14 proti povstalcom generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta zajali v Pohronskom Bukovci. Nasledovali výsluchy v Bratislave a odvoz do Berlína, kde oboch generálov napriek platným medzinárodným dohodám o ochrane vojnových zajatcov odsúdili na trest smrti. Poprava bola pravdepodobne vykonaná v koncentračnom tábore vo Flossenbürgu,“ spomenul posledné dni Jána Goliana, ktoré nasledovali po jeho činnosti na povstaleckom území spojenej s účasťou v partizánskej vojne v slovenských horách. Podrobnejšie informácie  sú tu >>>

obr.16334e
Dôstojníci štábu veliteľstva 1. divíznej oblasti v Trenčíne
( fotografia je z archívu otca Tomáša Šveca )

Prítomným sa prihovoril aj prezident Zväzu vojakov SR a podpredseda OblV SZPB Tomáš Švec. Jána Goliana charakterizoval ako veľmi odvážneho človeka a účastníkom spomienky kládol na srdce, aby nezabúdali na našu minulosť a na odkaz hrdinov bojujúcich za slobodu. Najsmutnejšie ale je, že nepoznáme ani miesto kde majú generáli J. Golian a R. Viest hrob, kde by sme pri spomienke na statočných slovenských generálov mohli položiť kvietok.

obr. 16334c obr.16334d
( po "kliknutí" sa zvolená fotografia zväčší )

Veniec k pamätnej tabuli za SZPB položil priamy účastník SNP Pavol Liška v sprievode predsedu OblV SZPB Jána Holičku a tajomníčky Kataríny Plevovej. Medzi účastníkmi pietneho aktu nechýbal ani 95 ročný Štefan Šteflovič, bývalý príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, účastník bojov o Duklu vo funkcii veliteľa roty v zostave 3. čs. brigády.

( Text a foto: Oľga Kajabová )
Súvisiace informácie :

  • Spomienka na statočného generála J. Goliana : viac >>>
  • Odbojári na Dni Ozbrojených síl SR v Trenčíne: viac >>>
  • ( administrátor )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 11. 02. 2016