Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Odhalenie pamätnej tabule prieskumníkovi kapitánovi Jozefovi Jablonkovi

Trenčiansky Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR 18. júna 2015 v spolupráci so starostom obce Drietoma pripravili prvé spomienkové stretnutie venované pamiatke rodáka kapitána Jozefa Jablonku. Kapitán Jozef Jablonka bol slovenský najúspešnejší vojnový parašutista - prieskumník, ktorý bol tri krát vysadený do tyla nepriateľa, vtedy na území protektorátu Čechy a Morava. Stanovené spravodajské úlohy vždy splnil a vrátil sa cez líniu frontu späť do zostavy vojsk Červenej armády. Uvedená akcia mala medzi občanmi Drietomy pozitívny ohlas. Z jej záverov vyplynul návrh, aby sa na počesť ich rodáka zhotovila pamätná tabuľa, ktorá by pripomínala jeho hrdinské činy : viac je tu  >>>

obr.16338a obr.16338b
Otvorenie spomienkového stretnutia v obci Drietoma
( foto sa po kliknutí zväčší )

V rámci oslavy 71. výročia oslobodenia obce Drietoma sa 28. apríla 2016 uskutočnilo jej slávnostné odhalenie. Okrem rodinných príslušníkov a občanov obce, členov KVV Trenčín vedených predsedom pplk.v.v.Ing. M. Pivoluskom, pozvanie prijali a akcie sa zúčastnili, tak ako minulý rok, kolegovia z Klubu vojenských výsadkových veteránov zo Zlína s predsedom mjr.v.v. J. Krausem, predstavitelia z KVVV Prostějov, kolegovia z pobočky Slovenského leteckého zväzu M. R. Štefánika v Trenčíne s predsedom pplk.v.v. Ing. S. Kamenickým a hostia pozvaní starostom obce Drietoma.

obr.16338c obr.16338d
Organizátori a čestní hostia spomienkového stretnutia
( foto sa po kliknutí zväčší )

Slávnostné stretnutie sa začalo zahraním slovenskej štátnej hymny v podaní miestneho súboru. Po privítaní starostom obce člen výboru plk.v.v. Ing. J. Krajčír priblížil prítomným poslanie nášho klubu, jeho aktivity a činnosť za 13 rokov pôsobenia v trenčianskom regióne. Kolega Roman Herman vysoko erudovane a s podrobnou znalosťou života Jozefa Jablonku opísal jeho pôsobenie v paraskupine "Javor-1", plnenie úlohy ako sólo parašutistu a tiež plnenie úloh v paraskupine "Javor-2". Z doteraz známych vojnových parašutistov nebol nikto tak intenzívne vysadený v tak krátkom časovom rozpätí. Dokončil jeho pôsobenie po skončení 2. svetovej vojny, jeho prácu ako príslušníka vtedajšej ČSĽA. Kolega Marián Mikulovský podrobnejšie opísal aktivity v jednotlivých etapách činnosti paraskupín, spomenul jeho charakterové vlastnosti, ktoré ho predurčovali ku splneniu bojových úloh.

obr.16338e obr.16338f obr.16338g
Pamätná tabuľa a medaila J. Gabčíka udelená J. Jablonkovi i.m.
( foto sa po kliknutí zväčší )

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule vykonal zastupujúci starosta obce pán Jaroslav Mego s vnukom kpt. Jablonku, ktorý aj zavesil pod tabuľu veniec. Po tomto akte tajomník KVV SR kolega Ján Hanák prečítal rozkaz prezidenta KVV SR plk.v.v. Ing. Tučeka, CSc. o udelení zlatej medaily Jozefa Gabčíka i.m. kpt. Jozefovi Jablonkovi. Medailu prevzal jeho vnuk Jozef Jablonka. Prítomní príslušníci 5. pluku ŠU zo Žiliny po celú slávnosť držali čestnú stráž pred pamätnou tabuľou a po jej odhalení k nej položili kyticu.

obr.16338h obr.16338i
Delegácie členov oblastných KVV SR aj KVVV z Česka
( foto sa po kliknutí zväčší )

Deti z miestnej základnej školy predniesli básničku a zaspievali ľudovú pieseň. Po zahraní hymnickej piesne miestnou hudobnou skupinou starosta obce ukončil slávnostný akt, poďakoval organizátorom, hosťom za účasť, občanom za záujem o ich rodáka. Pozval prítomných na občerstvenie podávané u netere J. Jablonku pani Kuklovej. Občerstvenie s horúcim čajom skutočne padlo všetkým vhod, pretože počasie bolo chladné a sychravé. Tam bolo umožnené všetkým prítomným sa navzájom porozprávať a pospomínať.

obr.16338j obr.16338k
Detský súbor aj občania z obce Drietoma a mesta Trenčín
( foto sa po kliknutí zväčší )

Klub vojenských výsadkárov Trenčín týmto dokončil záverečnú etapu činnosti hrdinu obce Drietoma. Dostal ho do povedomia nielen jej občanov, ale aj širokej vojenskej a civilnej verejnosti. Pamätná tabuľa bude všetkým na veky pripomínať skvelého vojaka, ale aj veľmi skromného človeka. Podľa rodinných príslušníkov a pamätníkov nikdy nehovoril o sebe ako hrdinovi, vážil si toho že on prežil, ale mnohí sa slobody nedočkali. Jednoducho hovoril: „Ja byl dolžen vypolniť zadaču“.Reportáž z obce Drietoma odvysielaná TV JOJ je prevzatá z You Tube

Text : Jozef Krajčír - foto: Anton Švančara a Pavol Mucha

Súvisiaca informácia :

  • Informačný leták o kpt. Jozefovi Jablonkovi
  • Spomienkové stretnutie na Jozefa Jablonku

  • <<<  späť
    Vložené 1.05.2016 - Aktualizované 12.05.2016