Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Pietne stretnutie k 98. výročiu Kragujevskej vzbury

V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2016 uskutočnilo pietne stretnutie k 98. výročiu vzbury a popravy 44 slovenských vojakov náhradného práporu C.K. pešieho pluku 71 v Kragujevci. Stretnutie zorganizoval Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. V kasárňach bývalého C.K. pešieho pluku 71 „Galgóczy“ je v parčíku pred bývalou veliteľskou budovou pluku pomník, venovaný pamiatke 44 vojakov, popravených za vzburu v srbskom meste Kragujevac dňa 6. júna 1918.

obr. 16341a obr. 16341b
Pietne stretnutie v kasárňach pri pomníku 44 popravených vojakov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pietneho stretnutia sa okrem delegácií trenčianskych profesijných klubov, organizácií SZPB a dalších občianskych združení i posádky zúčastňujú aj občania mesta Trenčín. Po krátkom príhovore predsedu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja boli k pomníku položené vence ZO SZPB a brigády bojového zabezpečenia. Jej veliteľ na záver s pietneho stretnutia pozval jeho účastníkov na slávnostný nástup veliteľstva brigády, ktorý sa konal pri príležitosti zapožičania čestného názvu „Brigáda bojového zabezpečenia kragujevských hrdinov“ prezidentom Slovenskej republiky A. Kiskom. Podrobnejšie externé informácie sú tu >>>

obr. 16341c obr. 16341d
Slávnostný nástup veliteľstva brigády bojového zabezpečenia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Čestný názov bol brigáde bojového zabezpečenia zapožičaný za dosiahnuté výborné výsledky v plnení úloh bojovej prípravy, výcviku a výchovy. Brigáda dlhodobo zodpovedne plní úlohy logistickej podpory súvisiace s bojovým zabezpečením jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a podieľa sa na plnení nie len plánovaných, ale aj neplánovaných úloh, súvisiacich s podporou podujatí organizovaných aj mimorezortnými organizáciami.

C.K. peší pluk 71 "Galgóczy"

Deväťdesiatosem rokov uplynulo odvtedy, ako sa takmer pred koncom prvej svetovej vojny v srbskom mestečku Kragujevac, ležiacom približne 140 km juhovýchodne od Belehradu, vzbúrili slovenskí vojaci náhradného práporu C.K. pešieho pluku 71 "Galgóczy". Hovorilo sa mu aj "drotársky" pluk, pretože jeho mužstvo dopĺňali "odvedencami" z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. Úlohou práporu bolo pripraviť na taliansky front ďalší doplnok, zostavený z navrátilcov z ruského zajatia a nemocníc aj z mladých vojakov a starších záložníkov.

obr. ktn_01 obr. ktn_01
Dočasné veliteľstvo na námestí a vtedajšie Fridrichove kasárne
C.K. pešieho pluku 71 v Trenčíne na prelome 19. a 20. storočia

Trenčiansky Cisársky a kráľovský peší pluk č. 71 "Galgoczy" bol plukom spoločnej rakúsko-uhorskej armády. Vznikol 1. februára 1860 v Benátkach. Bojoval v prusko-rakúskej vojne (1866) aj v Bosne pri potlačení povstania (1878) a zúčastnil sa (1880 -1882) okupácie Bosny a Hercegoviny. V roku 1882 sa stálou posádkou veliteľstva C.K. pešieho pluku 71, jeho dvoch poľných práporov, náhradného práporu a doplňovacieho veliteľstva až do vypuknutia I. svetovej vojny stal Trenčín. Mesto vybudovalo pre pluk nové "Fridrichove" kasárne - dnes Kasárne SNP.Videoklip z vysielania Trenčianskej televízie o 90. výročí vzbury

Pluk bol doplňovaný regrútmi z troch uhorských žúp - Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej. Z hľadiska národnostného zloženia malo v roku 1914 približne 85 % kmeňového stavu mužstva pluku slovenský pôvod. Po vypuknutí vojny bol pluk v auguste 1914 nasadený na v Haliči proti Rusku, od novembra 1916 proti Taliansku na rieke Soča a od jesene 1917 na rieke Piave. Obrovské straty na životoch vyvolali v radoch najmä prostých vojakov vlnu nespokojnosti a značne otriasli ich bojovou morálkou, čo sa o.i. prejavilo aj vzburou navrátilcov v náhradnom prápore pluku v Kragujevci. Podrobnejšie informácie o histórii pluku sú tu : otvoriť >>>

Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci

Vzbura vypukla večer 2. júna 1918, keď sa vojaci vracali z vychádzky a vojak Martin Riljak sa pod vplyvom alkoholu dostal do stretu s poddôstojníkom Antonom Bednárom. Riljaka sa však zastali ostatní vojaci, ktorí Bednára zbili a množstvo ďalších so zbraňou v ruke vyšlo medzi 21. a 22. hodinou z kasární a rozhodlo sa postaviť proti nasadeniu jednotky na fronte. Väčšina nováčikov sa vzbure vyhla a z miesta utiekla k budove veliteľstva, časť vzbúrencov sa chcela zmocniť skladu munície. Druhá skupina prenikla k železničnej stanici, kde prerušila telegrafné spojenie. Sklad munície ani železničnú stanicu sa však nepodarilo obsadiť.

9910f 9910h
Popravná jednotka a cintorín popravených v Kragujevci
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Veliteľ náhradného práporu podplukovník Artúr Marx povolal na potlačenie vzbury jednotky dragúnov a delostreleckú batériu, ktoré po vyčistení mesta zaútočili na kasárne. Vzbúrenci sa po delostreleckej paľbe a pre nedostatok streliva napokon vzdali. O piatej hodine 3. júna bola vzbura potlačená. Po určení účastníkov vzbury sa 8. júna konal stanný vojenský súd, ktorí z 81 vzbúrencov odsúdil 44 vojakov k trestu smrti a mnohých ďalších k dlhoročným trestom väzenia. Poprava zastrelením sa konala za mestom na starej srbskej strelnici. Priebeh popravy je opísaný v informácii o spomienkovom stretnutí k 95. výročiu vzbury a popravy tu : viac >>>

Publikácia so stručnou históriou C.K. pešieho pluku 71 a základnými informáciami o Kragujevskej vzbure vo formáte PDF je tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 7. 08. 2016