Trenčania si pripomenuli 136. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Stretnutie Trenčanov pri pomníku generála Dr. M. R. Štefánika

V trenčianskom parku sa dňa 21. júla 2016 stretli pri pomníku gen. Dr. M. R. Štefánika pri príležitosti 136. výročia jeho narodenia delegácie troch miestnych klubov a pobočiek občianskych združení : trenčianskej spoločnosti gen. Dr. M. R. Štefánika, Klubu letcov a parašutistov - pobočky Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja – ZO SZPB Trenčín 1.

Pán Silvester Kamenický, predseda trenčianskej pobočky Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika, v krátkom príhovore pripomenul vedľa životopisu rozhodujúci prínos tohto velikána slovenských dejín pre vznik Československej republiky, prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov, bez ktorého by sa Slovensko neoddelilo od bývalého Uhorska. Po príhovore položili delegácie k pomníku veniec a kyticu kvetov. Dôstojne si tak spoločne uctili pamiatku gen. Dr. M. R. Štefánika. Na nasledujúcom neformálnom stretnutí si účastníci stretnutia spolu prerokovali ďalšiu spoluprácu.

15343a 16333b
Delegácia členov trenčianskej pobočky SLZ NRŠ a spoločnosti M. R. Štefánika
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Slovenský astronóm, diplomat, politik a vojenský činiteľ, vlastenec a generál francúzskej armády Dr. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Bez ohľadu na svoje chatrné zdravie vstúpil dobrovoľne do francúzskej armády a zúčastnil sa bojov na západnom fronte aj v Srbsku. Významne uplatnil svoje diplomatické schopnosti aj kontakty s vplyvnými francúzskymi a talianskymi politikmi pre formujúci československý zahraničný odboj. Od roku 1916 bol podpredsedom Československej národnej rady (ČSNR) v Paríži. Zastával funkciu ministra vojny v dočasnej československej vláde v Paríži aj v prvej vláde Československa. Pri návrate do svojej už slobodnej vlasti zahynul 4. mája 1919 pri leteckom nešťastí pri Bratislave. Viac je tu >>>

16333c
Účastníci stretnutia pri pomníku gen. Dr. M. R. Štefánika v parku
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Pomník(y) generála Dr. M. R. Štefánika v Trenčíne

Myšlienka postaviť pomník gen. Dr. M. R. Štefánikovi v Trenčíne vznikla 30-tych rokoch minulého storočia. Cieľom realizácie bolo dôstojným osláviť 20. výročie samostatnosti Československa, prezentovať boj Slovákov za svoju slobodu, uctiť si pamiatku padlých v 1. svetovej vojne, pripomenúť zahraničný odboj aj jeho predstaviteľov. Autorom kamenného pomníka s postavami legionárov, slovenskej rodiny a padajúceho vojaka, na ktorou sa týčila 3,2 m vysoká bronzová socha gen. M. R. Štefánika bol akad. sochár J. Pospíšil.

Pomník bol postavený v parku pri súčasnej križovatke ciest hneď vedľa budovy dnešnej Základnej umeleckej školy. Odhalený mal byť 7. mája 1939, no pre prítomnosť nemeckej armády v Trenčíne a skutočnosť, že M. R. Štefánik bojoval vo Veľkej vojne proti Nemecku bolo jeho odhalenie odložené. Pomník prečkal 2. svetovú vojnu, no potom sa pomery zmenili. Okresní funkcionári KSČ sa postarali, aby pomník ako symbol boja Slovákov za odčlenenie sa od Uhorska, humanity a demokracie navždy zmizol. V noci na 4. apríla 1953 v posledný piatok pred Veľkou nocou štefánikovské súsošie zdemolovali. Viac je tu >>>

obr.09132a obr.09132e.
Fotografia z výstavby súsošia M. R. Štefánika a jeho demolácie
( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Kamenné hlavy legionárov sú stále zložené na dvore Trenčianskeho múzea a bronzovú hlavu generála v Kovošrote odrezali bratia Hrnčárovci a zakopali na záhrade v Mníchovej Lehote na dlhých 36 rokov. V roku 1990 sa Ľudovít Hrnčiar obrátil na A. Dubčeka o radu, kde má hlavu odovzdať. Dnes je zachránená hlava M. R. Štefánika umiestnená na Mestskom úrade Trenčín. Keď sa po zmene režimu uvažovalo o obnove pomníka, jeho autor už nežil a jeho návrhy sa nezachovali. Miesto, kde pomník pôvodne stál, sa tiež výrazne zmenilo. Nový pomník M. R. Štefánika, postavený podľa projektu akad. maliara Juraja Oravca niekoľko desiatok metrov od pôvodného bol odhalený 1. septembra 1998.

Na krídle z liateho betónu vysokom 5,5 metra, symbolu tragického letu je umiestnená kópia zachránenej hlavy z pôvodného pomníka, text Milan Rastislav Štefánik a slnečné hodiny ako symbol Štefánikových vedeckých aktivít. Na zadnej strane krídla je do betónu vytlačený text : ASTRONÓM, LETEC, GENERÁL FRANCÚZSKEJ ARMÁDY, SPOLUTVORCA PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. POMNÍK JE FRAGMENTOM PÔVODNÉHO POMNÍKA OD JOZEFA POSPÍŠILA, REALIZOVANÉHO V R. 1938 A ZNIČENÉHO V R. 1953. JURAJ ORAVEC – 1998

( text: M. Ondráš, foto: A. Švančara a ... )

Súvisiace informácie :

  • 136. výročie narodenia generála PhDr. Milana R. Štefánika
  • História vzniku a zániku súsošia M.R. Štefánika v Trenčíne
  • Pôvodné foto sú z archívu administrátora


    <<<  späť
    Vložené 8. 08. 2016