Vysviacka zvonice na bojisku I. svetovej vojny
( informácia bude ešte aktualizovaná )

Na konci roka 1914 sa neplnili vojnové plány ústredných mocností, že o víťazstve vo vojne rozhodne jedna kľúčová bitka a že na Vianoce sa ich vojaci vrátia do svojich posádok a domovov. Napriek obrovským stratám pokračovala vojna rovnakou intenzitou. Na východnom fronte sa na prelome rokov 1914 -1915 rakúsko-uhorské vojská ocitli v nepriaznivej situácii, ktorej sa armádne velenie rozhodlo čeliť riskantnou zimnou ofenzívou. Útoky sa však rýchle vyčerpali a uviazli pri hlbokom mraze a snehových búrkach na ruskej obrane, zachytenej v členitom a zasneženom teréne. Vo východných Karpatoch prebiehali boje aj počas celej zimy až do mája 1915. Veľké boje sa tam odohrali v novembri 1914, keď generál Lavr G. Kornilov zaútočil na Humenné a následne v okolí Sniny utrpel od Rakúsko-uhorskej honvédskej divízie porážku. Zostali po nich vojnové cintoríny v okolí, ako aj jedinečná krypta s kosťami vojakov v susednej obci Osadné. Informácia o obnovení jedného z cintorínov je tu : otvoriť >>>

16344a 16344b
Príchod účastníkov stretnutia ku zvonici na obcou Hostovice
a pohľad do kostnice ( v kaplnke ) pri kostole v obci Osadné
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Ruské vojská postupovali spočiatku veľmi rýchlo a prenikli v novembri 1914 hlboko na územie dnešného severovýchodného Slovenska. Obsadili aj Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a vyše ďalších 200 obcí. Na rakúsko-uhorskom úseku fronty sa najťažšie boje odohrali v apríli 1915 počas snahy 3. a 8. ruskej armády prelomiť front vo Východných Karpatoch útokom na Vranov a Humenné. Ťažký horský terén však komplikoval situáciu obom bojujúcim stranám a tak sa aj na východnom fronte zmenil charakter vojny na zákopovú. V tzv. Veľkonočnej bitke v apríli 1915 bojovali tisíce vojakov v armádach Ruska a Rakúsko-uhorska, medzi nimi aj pluky doplňované na území dnešného Slovenska. Boje na kopcoch pri obci Hostovice (okres Snina) si najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky vo Východných Karpatoch vyžiadali tisíce mŕtvych vojakov a ďalšie tisícky ranených. Podrobnejšie (externé) informácie sú tu : otvoriť >>>Videoreportáž z posviacky zvonice nad obcou Hostovice
(videoklip je uložený na You Tube)

V sobotu 30. júla 2016 bola slávnostne posvätená zvonica na vrchu Skura pri obci Hostovice, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali urputné boje medzi vojskami Rakúsko-Uhorska a Ruska. Postavená bola z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom v spolupráci s obcou Hostovice dobrovoľníkmi a sponzormi na miestach, kde na prelome rokov 1914 -1915 bojovalo a zahynulo veľké množstvo vojakov aj z územia dnešného Slovenska. Posviacky zvonice kňazmi troch relígií sa zúčastnili okrem členov KVH Beskydy z Humenného a občanov z okolitých obcí aj účastníci zájazdu z Oravy, ako aj členovia klubov vojenskej histórie z Poľska a Trenčína. Starosta obce Hostovice Peter Čopák ocenil medailou obce Jozefa Krupu a Martina Drobňáka z Klubu vojenskej histórie Beskydy za zrealizovanie tejto krásnej myšlienky. Účastníci zájazdu z Oravy potom navštívili kryptu vojakov v Osadnom, kde sú pochovaní vojaci, ktorí padli aj na mieste postavenia zvonice. Viac informácií o kostnici v obci Osadné je tu : otvoriť >>>

Honvédske kasárne Fridrichove kasárne
Priečelie zbúraných kasární honvédskeho pluku 15 a Fridrichove kasárne
c. k. pešieho pluku 71 v Trenčíne na konci 19. a na začiatku 20. storočia

Do bojov v priestore nad obcou Hostovice bol nasadený aj trenčiansky c.k. peší pluk 71, ktorý s bratislavským c.k. peším plukom 72 tvorili 27. pešiu brigádu 15. pešej divízie bratislavského V. zboru. Súčasťou V. zboru bola aj bratislavská 37. pešia honvédska divízia, ktorej patrila 74. pešia honvédska brigáda s trenčianskym honvédskym peším plukom 15 a bratislavským honvédskym peším plukom 14. Na východný front proti Rusku boli oba trenčianske pluky zasadené hneď na začiatku vojny. V rokoch 1914 -1915 na východnom fronte bojovali a zomierali tisíce mužov z územia dnešného severného a západného Slovenska. Mnoho rodín sa však ani nedozvedelo, kde ich príbuzní padli, alebo kde na zranenia zomreli a kde boli pochovaní. Iba v niektorých obciach a mestách sú ich mená na pomníkoch, pamätných krížoch a pamätných tabuliach. Na niektorých sa zachovali aj ich fotografie a niektoré rodiny si po nich ponechali listy z kasární alebo z frontu.

Súvisiace informácie :

  • Stručná história "drotárskeho" c. k. pešieho pluku 71
  • Zoznamy padlých vojakov honvédskeho pešieho pluku 15 sú na stránkach KVH Beskydy.
  • ( administrátor použil odkazy aj na externé informácie )


    <<<  späť
    Vložené 28.9.2016 - Aktualizované 30.9.2016