Československí výsadkári bojovali proti nacistickému Nemecku pri Dukle a potom aj v SNP
obr.09120i obr.10138b obr.10138a obr.09120j

Nasadenie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR pri Dukle
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Jednou z najlepšie pripravených a najbojaschopnejších jednotiek a zväzkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR bola 2. čs. samostatná paradesantná brigáda (2. ČSSPB). Jej vznik je úzko spätý s hromadným prechodom vojakov 1. pešej divízie vojnového Slovenského štátu na stranu Červenej armády pri Melitopole v októbri 1943. Zajatí Slováci vytvorili "pluk slovenských dobrovoľníkov," ktorý sa stal jadrom 2. československej paradesantnej brigády v ZSSR. Brigádu s využitím ďalších doplnkov začali poverené orgány formovať v meste Jefremovo v Tulskej oblasti. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

Keď 29. augusta 1944 začalo Slovenské národné povstanie, celá brigáda žiadala rozkaz na bojové nasadenie pre pomoc SNP a v tomto znení bol odoslaný priamo najvyššiemu veliteľovi Červenej armády J. V. Stalinovi telegram so žiadosťou o urýchlené nasadenie. Rozkaz k presunu na front prišiel 4. septembra 1944, kedy mala brigáda 2933 osôb, z toho 110 dôstojníkov, 93 rotmajstrov, 1047 poddôstojníkov a 1683 vojakov. Jej organizačná štruktúra bola nasledovná :

 • Veliteľstvo brigády, štáb a brigádne jednotky : štábna rota, spojovacia rota, ženijná rota, automobilová rota,
 • 1. výsadkový prápor,
 • 2. výsadkový prápor - každý prápor mal 3 výsadkové roty, rotu ťažkých guľometov, protitankovú rotu, mínometnú rotu a veliteľskú rotu,
 • Delostrelecký oddiel: 3 batérie 76 mm kanónov, batéria 120 mm mínometov, veliteľská batéria,
 • Protitankový oddiel : 3 batérie 45 mm kanónov a rota protitankových pušiek (PTP),
 • Protilietadlový oddiel : batéria 37 mm protilietadlových kanónov a 2 roty veľkokalibrových protilietadlových guľometov,
 • Zmiešaný priezvedný oddiel.
 • 6. septembra 1944 sa začal presun po železnici do poľského mesta Przemysl, lenže prelet na Slovensko sa neuskutočnil. Na Karpatoch nastal nepriaznivý vývoj situácie - 2 slovenské divízie na východnom Slovensku, ktoré mali otvoriť priechod ČA cez Karpaty, zlyhali "zásluhou" nekompetentného velenia a boli nemeckou brannou mocou v prevažnej väčšine odzbrojené.

  Brigáda bola nasadená ako pešia jednotka na dotyku 1. Ukrajinského frontu (UF) a 4. UF na ľavom krídle 38.armády. Do bojového priestoru sa 2. ČSSPB presunula pochodom a za 48 hodín prekonala 128 km. Vystriedala na 2O km úseku 121. streleckú divíziu Červenej armády na čiare Haczow – Sanoczek.

  16. septembra sa skončila 1. fáza bojov 2. ČSSPB, kedy vytlačila nepriateľa z  osád Milcza, Ondrzechova, Nadolany, Pielnia a ovládla operačný priestor Beska, odkiaľ 2 tankové zbory Červenej armády otvorili útok v smere na Duklu. Veliteľ 1. UF maršal Konev vyjadril osobne spokojnosť s bojovou činnosťou brigády a vydal príkaz dobyť a ovládnuť priestor Pulawy a sľúbil po splnení úlohy presun na Slovensko. Brigáda 19.septembra uvedený priestor ovládla, ohrozila tyl nepriateľa a tento musel stiahnuť 2 divízie na iný úsek.

  Bojová činnosť 2. ČSSPB dosiahla operačnú úroveň - jej jednotky prelomili 3 precízne obranné postavenia a prenikli do hĺbky 12 km. Stálo ich to však aj veľa krvi - parabrigáda stratila 627 vojakov, z toho 143 mŕtvych, 437 ranených a 47 nezvestných, čo výrazne znížilo jej bojaschopnosť.

  Niektorí súčasní historici veľakrát odsudzujú pešie nasadenie 2. ČSSPB, jej veľké straty a ako príčinu uvádzajú nedôveru velenia ČA slovenským vojakom a naopak snahu čs. velenia brigádu zneschopniť z tých istých dôvodov. Treba si uvedomiť že vo všetkých armádach boli výsadkové jednotky mnohokrát využité ako elitná pechota, ako napríklad 9. gardová výsadková armáda ČA, ktorá za 7 dní (!) obsadila Rakúsko, alebo dve výsadkové divízie USA, ktoré boli nasadené v Ardenách k zastaveniu nemeckého postupu. (101. výsadková divízia čeliť nemeckej 5. armáde a 82. výsadková divízia zachrániť situáciu pri Bastogne.)

  Miroslav Malay

  Informácie o nasadení 2. ČSSPB v SNP sú tu :  otvoriť >>>

  ( administrátor použil informácie a foto aj z Wikipédie )


  <<<  späť na stránku KVV TN
  Informácia bola vymenená 22.10.2017