Nezabúdame na vpád vojsk Varšavskej zmluvy a okupáciu našej zeme Sovietskym zväzom
obr.0849 obr.0849a obr.0849b obr.0849c obr.0849d


Vpád okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968

( modrý text je aj prepínač na externé informácie )

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa ( nazývaný neskôr ako "vstup") spojeneckých vojsk s názvom Operácia Dunaj bola v skutočnosti vojenskou inváziou vojsk 5. socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele s vtedajším Sovietskym zväzom ( ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko ). Vojská NDR sa síce na inváziu tiež pripravili, ale v poslednej chvíli bol ich účasť odvolaná z Moskvy. Jedine Rumunsko sa akcie nezúčastnilo. Invázne vojská, ktoré na územie ČSSR vstúpili v noci z 20. na 21. augusta 1968, obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna mužov a okolo 5000 tankov a velil jej sovietsky armádny generál I. G. Pavlovskij. Podrobnejšia externá informácia je tu :  otvoriť >>>Prvé správy o vpáde inváznych vojsk Varšavskej zmluvy
do Česko-Slovenska v noci z 20. na 21. augusta 1968.
Videoklip je prevzatý z YouTube

Naša verejnosť v priebehu prvého týždňa síce vyjadrovala rozhorčený odpor k takémuto postupu "spojeneckých" krajín, sama však nebola schopná konať. Vedúci československí predstavitelia Dubček, Smrkovský, Černík a ďalší boli zatknutí, odvlečení a internovaní. Dôsledkom vpádu bolo potlačenie československého pokusu o reformu socializmu - obrodného procesu známeho ako "Pražská jar". Po skončení invázie jednotky Sovietskej armády zostali na našom území až do leta 1991.

obr.1849e
Známa fotografia zobrazená na príležitostnej bankovke "0" Euro
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Keď 21. augusta 1968 skoro ráno začali Československo obsadzovať okupačné sily armád Varšavskej zmluvy, velenie 7. výsadkového pluku ZU v Holešove sa sovieskej jednotke určenej na obsadenie kasárnne pluku nevzdalo. Naopak - pripravovalo diverznú akciu, ktorej cieľom bolo oslobodiť Alexandra Dubčeka a ďalších československých politikov, ktorých zatkli sovietskí okupanti. Podrobnejšie externé informácie sú tu :  otvoriť >>>

( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 21.8.2009 - Aktualizované 29.8.2018