Prípravy nacistického Nemecka na ovládnutie Poľska
( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

Vydaním pohraničia Československa nacistickému Nemecku politika uzmierovania Francúzska a Veľkej Británie. Jej cieľom bolo nevyvolať novú vojnu medzi západnými mocnosťami a nacistickým Nemeckom, ako aj nasmerovať jeho výboje smerom na východ. Aj preto západné mocnosti tolerovali intervencie nemeckých a talianskych vojsk v španielskej občianskej vojne, pripojenie Rakúska k Nemecku a rozbitie Česko-Slovenska. Hitler krátko po jeho rozbití a ovládnutí celého územia v marci 1939 obrátil pozornosť na Poľsko. Žiadal od neho odovzdať Nemecku komunikácie cez tzv. poľský koridor do oddeleného územia Východného Pruska aj zo slobodným mestom Gdansk. Usiloval aj o pripojenie sa Poľska k Paktu proti Kominterne, za ktoré mu sľuboval zvláštne práva v meste Gdansk, garanciu jeho štátnych hraníc a predĺženie zmluvy o neútočení, podpísanú už v roku 1934 : otvoriť >>>

mapka pl. koridora

Nemecko chcelo prepojiť svoje územia získaním koridoru

Keď poľská vláda nereagovala pozitívne na požiadavky a návrhy Nemecka, nacisti zapojili do stupňovania nátlaku v Poľsku žijúce nemecké obyvateľstvo a začali sa pripravovať na agresiu. Hitler dal generálnemu štábu vypracovať plán na prepadnutie Poľska, ktoré už dostalo záruky od Francúzska a Veľkej Británie, že pokiaľ bude ich krajina napadnutá Nemeckom, vyhlási mu Francúzsko aj Británia vojnu. Hitler o zárukách a pripravenosti veľmocí skutočne pomôcť Poľsku pochyboval a ponechal pri plánovaní invázie do Poľska na hranici s Francúzskom iba niekoľko divízií : otvoriť >>>Dokumentárny film je umiestnený na : YouTube

Hitler však nepodceňoval Stalina, diktátora Sovietskeho zväzu, ktorého komunistický režim chcel zničiť a európsku časť ZSSR dobyť pre nemecký národ. Využil nepripravenosť Veľkej Británie a Francúzska dokončiť rokovania so ZSSR o spojenectve a urýchlil uzatvorenie dohody medzi Nemeckom a ZSSR. Zmluvu o vzájomnej pomoci podpísali 23. augusta 1939 ministri zahraničí obidvoch zemí, za Nemecko von Ribbentrop a Molotov za ZSSR. Dohoda mala pre Poľsko už krátko po podpise dohody fatálne následky. Politika zaslepenosti jeho vlády priniesla úžitok najmä nacistickému Nemecku : otvoriť >>>

Odkazy na externé informácie a vysvetlenie pojmov na tejto stránke sú tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

  • V roku 1933 získal Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku
  • Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny (1)
  • Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny (2)
  • Hitler sa v roku 1938 rozhodol vygumovať ČSR z mapy
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vymenené 27.09.2014 - Aktualizované 19.10.2014