Informácie o prípravách na 90. výročie kragujevackej vzbury

Známka z roku 1998 Poprava ... Erb mesta TN Pomník v Gragujevci Erb mesta Kragujevac Poprava ... Známka z roku 1998


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster

Vzbura vojakov - Slovákov zo 71. pešieho pluku v Kragujevci

Pomník v kasárni SNP - Trenčín Na sklonku 1. svetovej vojny ( 1918 ) vypukla v srbskom meste Kragujevac najväčšia vzbura v Rakúsko-Uhorskej armáde. Zapojili sa do nej skoro všetci vojaci 71. pešieho pluku, určení na odchod na bojisko. Veliteľ náhradného práporu pplk. Marx zorganizoval protiakciu, obsadil kasárne a vzbúrenci sa pre nedostatok streliva vzdali. Stanný súd z 81 obvinených odsúdil mnohých na dlhoročné tresty väzenia a štyridsiatichštyroch slovenských vojakov na trest smrti. Popravili ich zastrelením ešte v deň rozsudku 8. júna 1918. Na ich pamiatku odhalili v Trenčíne pamätné tabule a pomník.


Pocta popraveným slovenským bojovníkom

Skupina dobrovoľníkov pri rekonštukcii areálu pomníka Po rozsiahlej rekonštrukcii začiatkom leta v roku 2007 v Kragujevaci bol opätovne sprístupnený pomník štyridsiatich štyroch vojakov trečianského 71. pešieho pluku, ktorí tu boli popravení 9. júna 1918. Na rekoštrukcii areálu pomníka sa podieľali príslušníci UN - Veteran Slovakia, mesto Trečín, Nadácia pre podporu občianskych aktivít Bratislava, Spoločnosť Alexandra Dubčeka, páni Čapo a Pudelka.


História pamätníka 44 Slovákov popravených v Kragujevci

Areál pomníka v Kragujevci - súčasný stav Idea vybudovania pamätníka v Kragujevci sa zrodila v júni 1922 po náhodnom stretnutí veliteľa posádkovej hudby s vojenským atašé ČSR. Po troch mesiacoch sa sformoval Odbor na výstavbu pamätníka. Práce sa začali v máji roku 1923. Slávnostné odhalenie pamätníka a jeho posvätenie sa uskutočnilo 28. septembra 1924 v prítomnosti mnohých oficiálnych delegovaných hostí z ČSR.   Viac  >>>


Pietna spomienka na popravených slovenských vojakov v Kragujevaci

Pomník na Stanovljanskom poli 90. výročie vzbury slovenských vojakov v 1. svetovej vojne si v Kragujevaci 20. júna 2008 pripomenuli delegácie podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a Ozbrojených síl SR. Pietneho aktu sa zúčastnili aj naši veľvyslanci v Srbsku, v Bosne a Hercegovine, delegáti diplomatického zboru akreditovaní v Srbsku, srbského ministerstva obrany a družobného mesta Trenčín.  Viac >>> 


<<<späť na hlavnú stránku

Aktualizované 2. 7. 2008

Prepínač na :

KaMC OS SR
KaMC OS SR
Trenčín

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum SNP
Múzeum SNP
Banská Bystrica

SZPB
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video