Odkazy na externé informácie k terminológii použitej v článku
Požsko 1. septembra 1939 napadli armády troch štátov

V texte článku (informácie) č. 308 sú použité názvy dejinných udalostí a pojmy, ktoré by si zaslúžili podrobnejšie vysvetlenie. Administrátor odporúča otvori si napr. nasledujúce stránky Wikipédie :

( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

 • Česko-slovensko - druhá česko-slovenská republika
 • Požsko - druhá Požská republika (1918-1939)
 • Požský koridor - požské územie medzi Nemeckom a Východným Prusko
 • Gdaňsk - slobodné mesto Gdansk v Požskom koridore
 • Východné Prusko - Požským koridorom oddelená súčas Nemecka
 • Tretia ríša - v nacistickom Nemecku používaný názov pre ich štát
 • Plán útoku na Požsko - nemecký plán "Fall-Weiss" pre napadnutie Požska
 • Pakt proti Kominterne - proti Komunistickej internacionále z roku 1936
 • Nemecko-Požská zmluva z roku 1934 - Nemecko-požský pakt o neútočení
 • Sovietsko-nemecká zmluva - Sovietsko-Nemecký „Pakt_Ribbentrop-Molotov“

  * * * * * * * * * * * * * * *

 • Nemecko napadlo Požsko - invázia do Požska (1. septembra 1939)
 • vysielač Glivice - Prepadnutie vysielača v Gliwiciach
 • Čudná vojna - formálna vojna Francúzska a Vežkej Británie s Nemeckom
 • armáda Sovietskeho zväzu - vtedajšia Červená armáda
 • rozbitie Požska - ZSSR a Nemeckom si jeho územie rozdelili

  * * * * * * * * * * * * * * *

 • Slovenská republika - vojnová SR 1939 - 1945
 • vpád SR do Požska vojskom vojnovej Slovenskej republiky
 • SR sa pripojila k agresii ako prvý spojenec Nemecka
 • slovenské územia ktoré Požsko anektovalo od roku 1920.

  Súvisiace externé informácie :

 • Nemecko-požská zmluva o neútočení z roku 1934
 • plánovanie invázie do Požska
 • Na hranici s Francúzskom bolo iba niekožko divízií
 • Vízia pre nemecký národ
 • Joachim von Ribbentrop (Nemecko)
 • Viačeslav Michajlovič Molotov (ZSSR)
 • Politika zaslepenosti priniesla úžitok len nacistickému Nemecku

  Administrátor tiež odporúča otvori si rovnaké informácie ( na porovnanie ich obsahu ) aj v iných jazykových mutáciách - niektoré informácie nie sú totiž v slovenčine napr. na Wikipedii vôbec, alebo vežmi iba stručne spracované...


  <<<  sp䝠 na info č.109
  Vložené 22.9.2019 - Aktualizované 28.9.2019