Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Parašutista a prieskumník Jozef Jablonka úlohu v boji za slobodu splnil

Na podnet Klubu vojenských výsadkárov (KVV) SR z Posádkového klubu OS SR v Trenčíne sa v obci Drietoma uskutočnilo spomienkové stretnutie na rodáka Jozefa Jablonku, parašutistu a prieskumníka druhej svetovej vojny. Predseda trenčianskej pobočky KVV SR Jozef Krajčír privítal rodinných príslušníkov vojnového výsadkára, starostu obce Jozefa Kluku, predsedu Klubu vojenských výsadkových veteránov Josefa Krausa zo Zlína, delegáciu SZPB z Trenčína a ďalších hostí.

obr.15324a
Spomienkové stretnutie na Jozefa Jablonku v Drietome 18. júna 2015

Trojnásobný výsadok do nepriateľského tyla

Úspešné pôsobenie Jozefa Jablonku na fronte druhej svetovej vojny videoprezentáciou prítomným priblížil člen trenčianskeho KVV SR a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Roman Herman. Jozef Jablonka sa narodil 24. januára 1919. V roku 1940 nastúpil do základnej vojenskej služby v jazdeckom výzvednom oddieli v Bratislave ako účtovník. V auguste 1944 sa z rotmajstra - účtovníka stal partizán oddielu Sergej. Onedlho v Červenej armáde absolvoval spravodajský a parašutistický kurz a začal pôsobiť v skupine hĺbkového prieskumu Javor, podriadenej veleniu Spravodajského oddelenia 4. ukrajinského frontu.

obr.15324b
Organizátori a čestní hostia spomienkoveho stretnutia v Drietome

Jozef Jablonka bol jedným z najúspešnejších frontových československých parašutistov - prieskumníkov, ktorí boli v čase druhej svetovej vojny vysadení do tyla nepriateľa. Od 19. januára do 26. marca 1945 bol tri razy vysadený do nepriateľského tyla, po splnení úloh prešiel frontovú líniu a vrátil sa do vlastnej jednotky. Úlohou prieskumu bolo zisťovanie rozmiestnenia nemeckých jednotiek, ich presunov, druhov zbraní, palebného postavenia, rozmiestnenie veliteľstiev a štábov, spojovacích uzlov a skladísk a budovanie opevnení. Jednou z posledných úloh bola ochrana plk. Jana Satoria a spojenie sa s jednotkami 1. československého armádneho zboru. Tým bola 6. mája 1945 bojová činnosť skupiny Javor ukončená. Informácie o výsadkoch skupiny Javor odbornými vstupmi doplnil výsadkový veterán Marián Mikulovský, člen KVV SR v Trenčíne.

obr.15324c obr.15324d
Členovia KVV SR a SZPB z Trenčína R. Herman a M. Mikulovský
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po vojne slúžil v armáde do roku 1959. Oženil sa, vychoval dcéru a syna a život dožil v Bratislave, kde 4. decembra 1982 zomrel. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne. Po prezentácii Jozef Krajčír odovzdal starostovi a príbuzným dary, klubové odznaky, vlajky a pamätné listy, kolegom poďakoval za spoluprácu a dodal : „Obsah spomienkového stretnutia sme naplnili. Napriek tomu musím priznať, že činnosť slovenských výsadkárov počas druhej svetovej vojny nie je tak zmapovaná, ako by si to zaslúžili. Toto je úlohou nielen slovenských historikov, ale aj klubov vojenských výsadkárov. Môžeme skromne povedať, že práve dnes sme sa plneniu tejto úlohy aspoň čiastočne priblížili.“ Historické udalosti a spomienky na činnosť a život Jozefa Jablonku doplnila malá výstavka umiestnená v miestnosti stretnutia.

obr.15324e obr.15324f
Bývalý výsadkár Dušan Pelech a výstavka trenčianskeho KVV SR
( foto sa po kliknutí zväčší )

To, čo prežil, nevnímal ako dobrodružstvo

Na záver sú vari vhodné slová z vystúpenia synovca Ľudovíta Németha : „Ujec Jozef Jablonka zostal po celý život skromný, akoby si ani neuvedomoval výnimočnosť toho, čo vykonal a za čo bol oceňovaný mnohými vyznamenaniami. Vždy iba skromne poznamenal, že on má šťastie, keď môže vyznamenania prijímať a nosiť, ale tisíce takéto šťastie nemali. To, čo prežil, nevnímal ako dobrodružstvo, ale ako trpkú a tvrdú životnú skúsenosť. Rodina mu napriek skromným podmienkam umožnila vyštudovať meštiansku školu, čo podmienilo jeho silný zmysel pre zodpovednosť, spolupatričnosť, silu nevzdávať sa a prežiť. Často po rusky hovoril: „Ja dolžen byl vypolniť zadaču.“

A čs. vojnový parašutista - prieskumník Jozef Jablonka bojové úlohy pre našu slobodu a budúcnosť splnil. Patrí mu za to česť a sláva.

Text a foto: Oľga Kajabová

Informácie vo formáte PDF : Informačný leták


<<<  späť
Vložené 26. 6. 2015