Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
 |   Aktuálne  | A.Fillo  | Výstavy  |

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster
Google


Počet otvorení
dnes a celkom:

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Na tejto stránke sú informácie čís. 61 až 70 :

70.   Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika

Malý znak Česko-Slovenska K vyhláseniu vzniku Československa došlo v Prahe 28. októbra 1918 po spontánnej reakcii ľudí na informácie o prijatí podmienok prezidenta USA pre rokovanie o mieri s Rakúsko-uhorskom. Nový spoločný štát vznikol vyhlásením Národného výboru československého a 30. októbra 1918 Deklarácie slovenského národa v Martine.  Viac >>> 


69.  Filokartistická výstava v Trenčíne

Pamätník M.R.Štefánika na Myjave Pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa bola 27. októbra 2008 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín filokartistická výstava na téma „Cesty gen. M. R. Štefánika po svete na pohľadniciach “ a filatelistická výstava „Život so známkami“. Obe 2 výstavy boli otvorené denne do 14. novembra 2008 :  Viac >>> 


68.   Nezabúdajú na výsadkárov padlých v SNP

Pri pamätníku na Slemä Dňa 11. októbra 2008 sa uskutočnil už XIV. ročník Výstupu na Slemä k pamätníku padlých vojakov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády a letcov armády ZSSR, ktorí tam padli v roku 1944 za slobodu a náš dnešný život. Výstup organizuje Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s 5. plukom ŠU. Akcie sa zúčastnili aj delegácie KVV z Bratislavy, Púchova, Trenčína a Zlína.


67.   Prehliadka 2008 v Prahe

Logo prehliadky v Prahe Pri príležitosti 90. výročia vzniku samostatného česko-slovenského štátu sa 28. októbra 2008 v Prahe konala prehliadka jednotiek Armády České republiky, Hradnej stráže, Polície ČR, Hasičského a záchranného zboru ČR, Mestskej polície hlavného mesta Prahy a Zdravotníckej záchrannej služby hlavného mesta Prahy.  Viac >>> 


66.   Spomienkové stretnutia v Duklianskom priesmyku

Duklianský pamätník na slovenskom cintoríne Pri príležitosti 64. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa 3. októbra sa uskutočnilo spomienkové stretnutie veteránov 2. svetovej vojny na poľskej strane bývalého bojiska. Dňa 4. októbra si pripomenuli nemilosrdné boje pri príležitosti Dňa obetí Dukly vo Svidníku. Rekonštrukcia bojov z jesene roku 1944 sa uskutočnila v Údolí smrti.  Viac >>> 


65.   Nezabudli sme na 70. výročie Mníchovskej zrady ?

Podpis dohody v Mníchove Dňa 23. septembra 1938 reagovala československá vláda na agresívnu politiku Hitlera vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, ale politici jej to nedovolili - 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Hitlerove Nemecko získalo pohraničné oblasti Čiech, Moravy aj Slovenska - spolu cca 30% územia ČSR :  Viac >>> 


64.   90. výročie ťažkých bojov čs. légií pri Doss´Alto

Jednotka čs. légií v Taliansku Dňa 2. septembra 1918 vydala vláda USA deklaráciu, ktorou uznala Česko-Slovenskú národnú radu za spojeneckú vládu a čs. légie v zahraničí za súčasť armád Dohody.  Viac >>>  18. až 24. septembra 1918 sa jednotky čs. légií v Taliansku vyznamenali vo veľmi ťažkých bojoch o Doss´Alto pri obrane horského úseku Altissima ( pri Gardskom jazere ).  Viac >>> 


63.   Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938

Obr. 0863 Československo po odstúpení pohraničných území Nemecku muselo vyhovieť aj požiadavkám beckovského Poľska. Tisíce utečencov z nemeckého pohraničia spôsobovali ČSR nemalé problémy. Na dlhej hranici z Maďarským kráľovstvom rozpútali hortyovské tlupy teror na podporu územných požiadaviek. Na Zakarpatskej Rusi útočili aj teroristi z Poľska. Slovensku bola prisľúbená autonómia v rámci ČSR :  Viac >>> 


62.   Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností

Obr. 0862 Po tzv. "pripojení" Rakúska k nacistickému Nemecku sa Hitler rozhodol využiť "ochotu" politikov Francúzska a Veľkej Británie ustupovať jeho požiadavkám voči ČSR. Dosiahol ich súhlas, že prinútia vládu ČSR, aby "odstúpila" čs. pohraničie nacistickému Nemecku. Na ich rokovanie v Mníchove čs. delegáciu už ani neprizvali. Výsledkom ich rokovania bol diktát štyroch veľmocí, ktorý bol vnútený čs. vláde :  Viac >>> 


61.   Všeobecná mobilizácia čs. armády v roku 1938

Obr. 0861 V prvej polovici septembra 1938 rozpútali nacistami sformovaní henleinovci povstanie za pričlenenie čs. pohraničia obývaného nemeckou menšinou k Nemecku. Československo povstanie potlačilo, ale Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby Nemecku odstúpila čs. územia, na ktorých žije viac ako 50 % obyvateľstva nemeckej národnosti. Prezident Beneš nariadil 23. septembra všeobecnú mobilizáciu ČSR :  Viac >>> 


<<<  vpred  na novšiu stránku                                            >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie č. 61 až 70

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
Červené barety

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.