Informácie o aktivitách Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ... ... ...

Ďalšie aktivity členov KF 52-19 Trenčín v roku 2010
informácia bude ešte aktualizovaná

a) V dňoch 25. 6. až 15. 7. 2010 vystavoval svoje exponáty p. Jozef Korený v rodnej obci v Turzovka usporiadal propagačnú výstavu „Zúbkovaný svet“. K akcii bol vydaný príležitostný poštový lístok, ktorého autorom bol p. Karol Milan a Slovenská pošta používala príležitostnú poštovú pečiatku. Okrem výstavnej činnosti p. Jozef Korený v roku 2010 :

 • publikoval v Spravodajcovi ZSF niekoľko článkov o aktivitách KF 52-19 Trenčín,
 • spolu s Ivom Velikým sa podieľali na príprave a inaugurácii poštovej známky Dr. Milan Hodža dňa 17. 4. 2010 v Sučanoch a na podujatí „Poznávame Trenčanov – JUDr. Oto Gáťa“ dňa 21. 9. 2010,

 • spolupracoval zo Slovenským rozhlasom a Trenčianskou televíziou, ktorým poskytoval informácie o aktivitách KF 52-19 Trenčín,
 • spracoval príspevky do pripravovanej Monografie Trenčín III – časť „História pošty v Trenčíne 1945 – 2000“ a „História filatelie v Trenčíne 1945 – 2000“
 • posúdil rukopis publikácie Štefana Kollára „Poznámky ku grafickému dizajnu známkovej tvorby a Slovensko“


 • pre Klub vysádkárov Trenčín vykonal prednášku na tému „Vojenstvo a filatelia“.
 • b) P. Karol Milan aj v roku 2010 vydával a preberal výstavné zariadenie ZSF pre organizátorov výstav na Slovensku. Na zberateľských dňoch Bratislava v júni 2010 vystavoval exponát „Úspechy slovenskej známkovej tvorby“ a v septembri vystavoval v Ascherlebene exponát „Huby“

  c/  p. Ivan Kubela bol spoluiniciátorom vydania celinovej obálky s prítlačou k 20. výročiu pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti v auguste 2010.

  Na inštalácii a likvidácii filatelistických výstav sa zúčastňovali p. Dominik Slezák, p. Karol Milan, p. Jozef Korený, p. Ivo Veliký, p. Jiří Egg, p. František Horečný, p. Ivan Kubela a p. Jozef Prekop. Viacerí členovia klubu sa podľa individuálnych záujmov zúčastnili na rôzných iných filatelistických akciách u nás aj v Českej republike ( inaugurácie známok, zberateľské dni, Dni filatelie a podobne ).

  Na medzinárodnej úrovni pokračovala vzájomná spolupráca s Rakúskym klubom ARGE MILITARIA AUSTRICA PHILATELIA WIEN, s klubom filatelistov v Nemeckom Ascherslebene a KF 06-14 Uherský Brod v Českej republike.

  V závere predseda KF 52-19 Trenčín poďakoval všetkým, ktorí sa aj v roku 2010 viac, či menej podieľali na klubovom živote. Filatelia je dobrovoľná záujmová činnosť a nikomu neprislúcha závidieť niekomu väčšie aktivity, alebo kritizovať iných za nižšiu angažovanosť. Poďakoval vedeniu Posádkového klubu Trenčín za vytvorenie podmienok pre lepšiu činnosť KF 52-19 Trenčín, za pomoc a pochopenie pre jeho aktivít.

  Ing. Karol Milan – tajomník KF 52-19 Trenčín


  <<<  späť
  Aktualizované 12. 3. 2011