Informácie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika - pobočky Trenčín
TN hrad L_39 Znak SLZ AN_26 PK TN

Leteckí veteráni z Trenčína a Příbora podpísali zmluvu o spolupráci

Na pozvanie Klubu letcov a parašutistov, pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín, navštívila Trenčín 6. apríla 2011 delegácia výboru pobočky Svazu letců Příbor. Trenčiansky Klub letcov a parašutistov je pobočkou Slovenského leteckého zväzu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika ( SLZ ). Stretnutie sa uskutočnilo na základe zmluvy národných leteckých zväzov o spolupráci medzi jednotlivými pobočkami, pôsobiacimi na území v obidvoch republíkách. Pre SLZ bol predmetný cieľ stanovený aj v uznesení V. kongresu SLZ, ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach :

obr.11192a obr.11192b
Z rokovania leteckých veteránov v Trenčíne
( po "kliknutí" sa obr. zväčšia )

Trenčania prijali hostí z Příbora vo svojej klubovni v Posádkovom klube Trenčín a potom v priestoroch Klubu vojenských veteránov Trenčín prerokovali možnosti a predstavy svojich pobočiek o vzájomnej spolupráci. Počas stretnutia boli dohovorené konkrétne formy spolupráce, ako sú napr. spoločné návštevy leteckých dní a výstav, exkurzií v leteckých výrobných závodoch a opravovniach. Na záver návštevy bola podpísaná rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci medzi pobočkami národného leteckého zväzu v Trenčíne a Příbore. Rokovania sa zúčastnil aj vedúci Posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák, ktorý ústretovo vytvára optimálne podmienky pre činnosť pobočky SLZ Trenčín.

Súvisiace informácie :

  •  VČS pobočky SLZ v Trenčíne
  •  Svaz letců ČR - odbočka č. 18
  •  Letectvo.sk
  •  Svaz letců ČR


    <<<  späť
    Aktualizované 18. 4. 2011