Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

>>> Ukrajinčina
Pomníky v Ovruči sú súčasťou slovenskej vojenskej histórie

V parku mesta Ovruč na východnej Ukrajine bol v sobotu 15. septembra 2012 odhalený v mestskom parku pomník sto dvom padlým vojakom slovenskej Zaisťovacej divízie. Po odhalení a vysvätení nového pomníka sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých stých narodenín brigádneho generála i.m. Jána Nálepku. Po pietnych aktoch pri pomníku kpt. Jána Nálepku na mieste jeho pôvodného hrobu a smrti nasledovala návšteva mestskej školy v Ovruči, nesúcej meno Jána Nálepku. Spomienkové stretnutia v Ovruči boli ukončené návštevou Múzea partizánskej slávy s pamätníkmi 33 vypálených obcí v okolí dediny Slovečno. Viac je v reportáži a na video tu : otvoriť >>>

obr. 12248a obr. 12248b

Delegácia Zväzu vojakov SR pri pamätníku slovenských vojakov a Jána Nálepku
( foto sa po kliknutí zväčší )

Vojnový slovenský štát vyslal svojich vojakov bojovať po boku nacististického Nemecka na ťaženie proti Poľsku a Sovietskemu zväzu. Slovenskí vojaci umierali na území bývalého ZSSR proti svojmu svedomiu. Na vlastné oči videli brutalitu a zverstvá nemeckých vojakov voči civilnému obyvateľstvu, ničenie a vypaľovanie dedín aj miest, rabovanie ich zdrojov. Mnohí z nich pochopili, že bojujú na nesprávnej strane a preto začali pomáhať miestnemu obyvateľstvu, alebo prechádzať k partizánom. Približne pol tisícky Slovákov prebehlo k partizánom a mnohí s nimi spolupracovali. V rozsiahlom operačnom priestore Zaisťovacej divízie zahynulo na území Ukrajiny 102 jej príslušníkov.

obr. 12248c obr. 12248d

Pamätníky kpt. Jána Nálepku - Repkina v parku a na mieste smrti
( foto sa po kliknutí zväčší )

V rokoch 1941 - 1943 sa na Ukrajine a v Bielorusku vystriedalo v Zaisťovacej divízii okolo 40-tisíc slovenských vojakov. Ako jeden z prvých prešiel k partizánom náčelník štábu 101. pešieho pluku kapitán Ján Nálepka aj s časťou svojich vojakov. Stal veliteľom 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR v partizánskom zväzku, ktorému velil generál A. N. Saburov. Kapitán Nálepka padol 16. novembra 1943 pri oslobodzovaní mesta Ovruč v boji o železničnú stanicu. Ako jediný Slovák (!) sa stal za svoju účasť v protifašistickom boji Hrdinom Sovietskeho zväzu. Patrí k tým osobnostiam, na ktoré by mal byť náš národ pyšný.

obr. 12248e obr. 12248f

Pamätník kapitána Jána Nálepku a škola v Ovruči nesúca jeho meno
( foto sa po kliknutí zväčší )

V Ovruči sú tri pomníky, venované osobe kpt. Jána Nálepku "Repkina" V mestskom parku bol pri dvadsiatom výročí jeho smrti odhalený náhrobný kameň na mieste pôvodného hrobu. Jeho telesné pozostatky boli prevezené do Černoviec, kde bol aj pochovaný. Na mieste kde zahynul, na križovatke ulíc Repkina a Saburova, je pomník z ružovej žuly. Pred školou, ktorá nesie jeho meno, je pomník s bustou Jána Nálepku. V škole je aj pamätná izba kpt. Jána Nálepku a jeho 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR. Pri návšteve Múzea partizánskej slávy Polesia v dedine Slovečno s pamätníkom na 33 vyvraždených a vypálených obcí v regióne (!) návštevník pochopí, prečo sa mnohí slovenskí vojaci rozhodli pomáhať partizánom, alebo bojovať v ich oddieloch proti okupantom.

Prílohy k informácii :

  • Armáda Slovenského štátu na východnom fronte do reorganizácie
  • Zaisťovacia divízia na východnom fronte ( v rokoch 1941 až 1943 )
  • Prechod Jána Nálepku a vojakov pešieho pluku 101 k partizánom

    ( Pripravuje sa aktualizácia informácie )


    <<<  späť
    Vložené 29.9.2012 - Aktualizované 17.6.2019