Poľsko 1. septembra 1939 napadli armády troch štátov
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Keď sa Hitlerov podarilo v marci 1939 rozbiť Česko-slovensko a úplne ovládnuť jeho bývalé územia, obrátil pozornosťna Poľsko. Žiadal od neho odstúpiť Nemecku územie s názvom Poľský koridor a slobodné mesto Gdansk, oddeľujúce Východné Prusko od ostatnej časti nacistickej Tretej ríše. Nacisti využili k vystupňovaniu hysterickej kampane okolo "nárokov Nemecka" na požadované územia a nemeckú menšinu. Súčasne Nemecko v apríli 1939 začalo pripravovať aj plán útoku na Poľsko. Hitler usiloval aj o vstup Poľska do Paktu proti Kominterne, za čo mu sľuboval osobité práva v meste Gdansk, garanciu spoločných štátnych hraníc a predĺženie zmluvy o neútočení z roku 1934. Keď Francúzsko a Veľká Británia prisľúbili Poľsku pomoc, Hitler presvedčili Stalina, aby ZSSR podpísal s Nemeckom zmluvu o neútočení, ktorou si Nemecko "poistilo" novú východnú hranicu pred svojim vpádom do Poľska. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

mapka pl. koridora
Nemecko chcelo prepojiť svoje územia získaním koridoru

Nacistické Nemecko napadlo Poľsko> 1. septembra 1939 po nacistami zinscenovanom „poľskom“ útoku na nemecký vysielač Gliwice. Vopred naplánovaný nemecký vpád do Poľska mal byť „odvetou“ za „poľský incident“ a zdôvodnením nemeckej agresie pre celý svet. Francúzsko a Veľká Británia, ktoré zastavili prípravy Poľsko na agresiu, zaslali Nemecku ultimátum žiadajúce stiahnutie jeho vojsk z územia Poľska. Po uplynutí doby ultimáta vstúpili obidve "veľmoci" do vojny s Nemeckom na strane Poľska, francúzsko-nemeckú hranicu ich vôbec nepripravené ozbrojené sily neprekročili. Keď 17. septembra 1939 v zmysle tajnej dohody s Nemeckom napadla Poľsko aj armáda Sovietskeho zväzu, osud Poľskej republiky bol spečatený. Sovietsky zväz si spolu s Nemeckom rozdelili územie spoločne dobytého Poľska. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

mapa PL 1939
Mapa Poľska pred napadnutím a vojnou v roku 1939

Slovenská republika umožnila využiť nemeckým vojskám svoje územie ako nástupný priestor pre ich vpád do Poľska a zmobilizovala aj sily poľnej armády. Slovenské útvary mali najskôr iba chrániť územie svojho štátu pred poľskými protiopatreniami, ale 1. septembra sa pripojili k agresii. Slovensko sa tak stalo prvým spojencom nacistického Nemecka, ktorého vojaci bojovali po boku nemeckých ozbrojených síl. Slovenská vláda pred národom odôvodnila pripojenie sa k agresii vyhlásením, že jeho armáda bojuje iba s cieľom oslobodiť všetky slovenské územia, ktoré Poľsko anektovalo od roku 1920. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

mapka pl/sk územia
Propagandistickým cieľom vpádu slovenskej armády do Poľska
bolo oslobodiť slovenské obce získané Poľskom od roku 1920.

S rozhodnutím slovenskej vlády pripojiť sa k nemeckej agresii nesúhlasil slovenský veľvyslanec vo Varšave, ktorý svoj protest predniesol aj v poľskom rozhlase a súčasne vyzval Slovákov aby bojovali proti Nemcom po boku Poliakov a armád jeho spojencov. Poľský prezident po jeho vystúpení umožnil sformovať zo slovenských a českých emigrantov nachádzajúcich sa v Poľsku tzv. Český a Slovenský legion. Bola to prvá čs. vojenská jednotka, sformovaná v zahraničí výhradne z dobrovoľníkov, ktorí chceli po vzore čs. légií v 1. svetovej vojne bojovať po boku Spojencov proti silám štátov Osi a za obnovenie nacistickým Nemeckom rozbitého Československa. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

  • Občania rozbitej ČSR v bojoch proti fašizmu po boku Spojencov v 2. svetovej vojne (1939-1945)
  • Odkazy na externé informácie o teminológii a výrazoch použitých v tejto informácii (s prílohami)

    Text modrej farby na tejto stránke slúži ako aktívny prepínač na zdroje ešte podrobnejších informácií.

    ( administrátor použil mapy aj z Wikipedie )


    <<<  späť
    Vložené 28.9.2014 - Aktualizované 28.9.2019