Druhú svetovú vojnu rozpútal Hitler ráno 1. septembra 1939
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Po rozbití aj Česko-Slovenska a ovládnutí oboch zemí obrátil Hitler pozornos na Požsko. S ciežom spoji dve oddelené nemecké územia cez tzv. požský koridor a mesto Gdansk, požadoval ich odstúpenie Nemecku. Vopred naplánované napadnutie Požska odôvodnil A. Hitler zinscenovanou provokáciou. Keď 1. septembra 1939 nemecké ozbrojené sily vpadli do Požska, západné vežmoci mu nepomohli, vyčkávali na západných hraniciach Nemecka. Externá informácia je tu : Otvori >>>

Útok na Požsko 1. septembra 1939Dokumentárny film je umiestnený na : YouTube

Keď 1. septembra 1939 nacistické Nemecko bez vyhlásenia vojny napadlo Požsko, reagovala Vežká Británia a Francúzsko až 3. októbra 1939 iba formálnym vyhlásením vojny Nemecku. Na Požsko zaútočili nemecké vojská zo západu po celej dĺžke nemecko-požskej hranice a na severe z územia Východného Pruska. Z juhu sa k ich útoku pripojil aj jedna účelovo sformovaná armáda Slovenskej republiky, ktorej úlohou bolo doby spä územia zabraté Požskom napr. po Viedenskej arbitráži. Väčšina síl Požskej armády podžahla prevahe lepšie pripravených nemeckých vojsk už 4. septembra. Dňa 8. septembra prekročili nemecké vojská rieku Vislu a postupovali na Varšavu. Keď 17. septembra Nemci dobyli Brest-Litovsk a na územie východného Požska vtrhli aj vojská ZSSR. Varšava kapitulovala 28. septembra 1939 a posledné požské sily zložili zbrane 6. októbra 1939.

obr.19112b
Požsko v roku 1922 Curzonovu líniu nerešpektovalo
( mapa sa po "kliknutí" zväčší )

Aj keď v septembri 1939 Požsko vojnu prehralo a jeho územie bolo rozdelené medzi víazov, hrdí Poliaci sa nevzdali. Desatisíce požských emigrantov vytvorilo v zahraničí exilovú armádu, tisíce ďalších sa zapojili do domáceho odboja na okupovaných územiach Požska. Nemecko aj ZSSR rozpútali na okupovaných územiach Požska teror s ciežom zbavi požský národ ich inteligencie aj národného povedomia a hrdosti. Na Nemeckom okupovanej časti územia Požska začali nacistické represívne orgány ciežavedome vyvražďova predovšetkým vežkú židovskú komunitu. Cez druhú svetovú vojnu zahynulo asi 5 600 000 Poliakov. Požsko, ktoré malo pred vojnou 34 800 000 obyvatežov, stratilo teda cez vojnu okolo 16 % svojej pôvodnej populácie...

obr.19112a
Požsko bolo rozdelené na bývalej Curzonovej línii

Curzonova lína bola vytýčená ako východná hranica Požska po skončení prvej svetovej vojny uznesením Rady Dohody z 8. decembra 1918. Počas požsko-ruskej vojny v roku 1920 bolo Moskve navrhnuté, aby zastavila v Požsku postup Červenej armády na tejto línii. Požská vláda po porážke vojsk ČA pri Varšave to odmietla a zabrala si dobyté územia v Bielorusku a Ukrajine.

Súvisiace informácie :

  • V roku 1933 získal Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku
  • Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny (1)
  • Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny (2)
  • Prípravy nacistického Nemecka na ovládnutie Požska
  • ( Administrátor vložil do textu aj odkazy na Wikipediu )


    Vložené 25.11.2012 - Aktualizované 1.09.2014