Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Činnosť ZO SZPB Trenčín - 1 na konci roka 2015

Na členskej schôdzi 19. novembra 2015 boli členovia Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja / Základnej organizácie SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), rozpracovanými na podmienky Oblastnej organizácie Trenčín. V správe o činnosti bolo doložené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze a na záver schôdze boli prijaté úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra 2015 pre členov ZO / klubu stretnutie jubilantov a 30. decembra tradičné pietne stretnutie pri pamätníku umučených obetí nacizmu v Dušovej doline.

Členská schôdza ZO SZPB Trenčín - 1 :
obr. 15331a obr. 15331b
( po "kliknutí" sa zvolená fotografia zväčší )

Dňa 19. novembra 2015 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín konala členská schôdza ZO SZPB Trenčín - 1 / KVH-PFO. Hlavnou úlohou schôdze bolo zoznámiť členskú základňu so závermi XVI. zjazdu SZPB, ktorý sa konal 20. júna 2015 v Banskej Bystrici. Na schôdzi bolo prednesené uznesenie zo zjazdu, rozpracované už na podmienky Oblastnej organizácie Trenčín. Správa o činnosti hodnotila stav plnenia uznesenia, prijatého výročnou členskou ZO v januári 2015. Jej súčasťou bola aj prezentácia najdôležitejších aktivít výboru a členov ZO a klubu. V uznesení schôdze boli prijaté konkrétne úlohy pre výbor a členov ZO / klubu na rok 2016.

Stretnutie jubilantov ZO SZPB Trenčín - 1 :
obr. 15331c obr. 15331d
( po "kliknutí" sa zvolená fotografia zväčší )

Tradičné stretnutie jubilantov ZO SZPB Trenčín 1 sa uskutočnilo v predvianočnom čase dňa 3. decembra. Medzi hosťami nechýbala ani tajomníčka Oblastnej organizácie SZPB Trenčín Katarína Plevová a bývalý riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR Jaroslav Balocký. O dobrú náladu sa postarali dvaja členovia ZO - speváčka a harmonikár zo súboru "Širáčik a mašlička". Podrobnejšie informácie  sú tu >>>

Spomienkové stretnutie v Dušovej doline :
obr. 15331e obr. 15331f
( po "kliknutí" sa zvolená fotografia zväčší )

Spomienkové stretnutie na fašistické represálie od októbra 1944 do marca 1945 na konci lesoparku Brezina pri pomníčku v Dušovej doline ZO SZPB Trenčín - 1 organizuje tradične dňa 30. decembra. Účastníci stretnutia dňa 30. decembra 2015, delegácia ZO SZPB Trenčín - 1 / KVH - PFO, položila venček k pomníčku na mieste brutálneho vraždenia a masových hrobov obetí nacistických vrahov. Pri zapálených sviečkach a piesni sa skončila pietne spomienka na 69 obetí. Časť členov si pri návrate do mesta pripomenula obludnosti okupantov v zime 1944 - 1945 aj súčasnom cintoríne povraždených obetí na čerešňovým sadom.

Súvisiace informácie :

  • Masové hroby a cintorín obetí nacizmu na Brezine:  viac >>>
  • Kto je pochovaný na cintoríne v lesoparku Brezina  viac >>>
  • Cintorín na Brezine a pamätník pri Dušovej doline:  viac >>>
  • ( administrátor )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 8. 1. 2016