Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie obete !
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Dňa 6. októbra 1944 prekročili prvé jednotky 1. československého armádneho zboru v ZSSR cez Dukliansky priesmyk. Po jeho ovládnutí začali so zväzkami Červenej armády oslobodzovať našu vlasť od nacistických okupačných vojsk, aj od slovenských ľudákov a kolaborantov. Veľa vojakov oboch oslobodzovacích armád padlo ešte na poľskej strane priesmyku a mnohí ďalší po jeho dobytí. Neboli to obete Dukly, ale hrdinovia, ktorí neváhali za slobodu svojej vlasti aj za cenu svojho zdravia a života. Ponáhľali sa na pomoc spoluobčanom, ktorí už povstali na Slovensku proti nemeckým okupantom a slovenskej ľudáckej vláde. Ich postup však spomalil nepriateľ, ktorí po odzbrojení dvoch slovenských divízií dôkladne vybudoval v horách Východných Karpát silné obranné línie. Vojaci oslobodzovacích armád museli podstúpiť ťažké boje už o prístupy k pôvodnej československej štátnej hranici. Tisíce ich tam padlo a tisíce ich tam bolo v bojoch ranených a mnohí z nich zomreli po vojne na následky ranení a útrapy z bojov. Jedným z nich bol a čatár Pavol Hudec z Trenčianskych Stankoviec - jeho stručný životopis je tu : otvoriť >>>

obr. 16349a obr. 16349b
Odhalenie pamätnej tabule na budove ZOŠ v roku 1959
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pavol Hudec ( *10. 4. 1921 + 9. 8. 1947 ) z Veľkých Stankoviec bol vyslaný ľudáckou vládou Slovenska bojovať proti ZSSR po boku armád nacistického Nemecka a jeho satelitov. Ako príslušník Jazdeckého prezvedného oddielu slovenskej Rýchlej divízie mal možnosť sa presvedčiť o brutalite okupantov na dobytom území. Možno aj preto prešiel dňa 30. októbra 1943 k Červenej armáde. Po dramatickom pochode do zajateckého tábora sa stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Ako delostrelecký pozorovateľ sa zúčastnil bojov o Dukliansky priesmyk, kde bol ranený. Po preliečení sa zúčastnil oslobodzovacích bojov na Slovensku a Morave. Zúčastnil ešte aj slávnostnej prehliadky 1. ČSAZ v Prahe, no potom bol pre svoje zranenia demobilizovaný. Zomrel 9. augusta 1947 vo vojenskej nemocnici vo veku 26 rokov, pochovaný bol 11. augusta 1947 vo svojej rodnej obci Stankovce. Za necelý rok si rodáci uctili jeho pamiatku odhalením pamätnej tabule na kultúrnom dome, ktorá bola v roku 1959 premiestnená na budovu novej Základnej osemročnej školy. Po jej rekonštrukcii v roku 2010 bola však tabuľa z „neznámych dôvodov“ uložená do depozitára a obec aj škola sa k hrdinovi zo svojej obce už nehlásila...

obr. 16349c obr. 16349d
Odhalenie pamätnej tabule na Obecnom úrade Tr. Stankovce
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Čatár Pavol Hudec bol za účasť v oslobodzovacích bojoch na Poľskom a Československom území vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939, vojenskou Čs. pamätnou medailou so štítkom v ZSSR a dva krát (!) Čs. vojenskou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom. Ako 24 ročný sa stal nositeľom troch najprestížnejších (!) československých vojenských ocenení. Pri príležitosti 72. výročia Karpatsko-duklianskej operácie bola v Trenčianskych Stankovciach dňa 6. októbra 2016 na podnet gen.mjr. v. v. Svetozára Naďoviča znova odhalená pôvodná tabuľa čatára Pavla Hudeca, ktorá bola v roku 1959 umiestnená budove miestnej Základnej osemročnej školy. Starosta obce Martin Markech na podnet S. Naďoviča, člena KG SR a trenčianskeho KVH-PFO, sa rozhodol umiestniť pôvodnú tabuľu na priečelie obecného úradu. Po odhalení pamätnej tabule prizval starosta obce na priateľské stretnutie príbuzných P. Hudeca a organizátorov podujatia, kde odzneli spomienky na čat. P. Hudeca a boli tam prezentované aj jeho fotografie z frontu, ako aj z odhalenia pamätnej tabule na budove novej školy. Organizátori a účastníci stretnutia sa prerokovali aj možnosti, ako priblížiť dobu bojov proti fašizmu a osobnosť čat. P. Hudeca miestnej mládeži.

Súvisiace informácie :

  • Karpatsko-duklianska operácia - základné informácie
  • Bojový krst 2. čs. paradesantnej brigády v Karpatoch
  • Začiatok oslobodzovanie Slovenska od okupantov
  • Oslobodzovanie územia Slovenska ( 1944 - 1945 )
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 20. 10. 2016