Územia dnešného Slovenska sa Maďari nechceli dobrovoľne vzdať
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

O územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 bojovať
( odkazy na podrobnejšie informácie sú na konci stránky )

Po vzniku Československa bola situácia v zemi neprehľadná. Nový československý štát nemal ani základné mocenské prostriedky ani štátny aparát, ktorými by mohol presadiť autoritu na svojom území. Neboli ešte jasne vymedzené hranice čs. štátu, jeho forma a medzinárodné postavenie. Vojna takmer vyčerpala prakticky všetky dostupné materiálne zdroje, prehlboval sa hospodársky rozvrat, narastali problémy so zásobovaním, ako aj prvé sociálne problémy. Okamžite po prevrate a vyhlásení Československej republiky si preto musel Národný výbor československý prisvojiť zákonodarnú aj výkonnú moc a do príchodu čs. légií zo zahraničia si musel vytvoriť aj domáce vojsko na zabezpečenie svojich štátnych hraníc.

mapacz

Pohraničné historické územia Českých zemí "Nemecké Čechy"

Takmer okamžite po vyhlásení novej republiky sa pokúsili odpojiť historické české územia obývané nemecky hovoriacim obyvateľstvom, ktorých vodcovia sa nemohli zmieriť so stratou svojho výsadného postavenia v zaniknutej habsburskej monarchii. Nakoniec museli požiadať novú čs. vládu o pomoc aj o potlačenie sociálnych nepokojov. Rovnako sa pokúsili odtrhnúť poľsky hovoriaci obyvatelia sliezskehoTešínska. Do sporu o čs. hranice, ktorý vyvolal aj krátky vojenský česko-poľský konflikt, musela nakoniec zasiahnuť Dohoda. Spor dočasne vyriešil dohovor o československo-poľskej hranici až v lete 1919.

mapacs

Územia Rakúsko-Uhorska pridelené Československu v roku 1918

Najhoršia situácia bola na území dnešného Slovenska, ktorého sa novovzniknuté Maďarsko nemienilo vzdať. Rozhodnutie Dohody, že bývalá uhorská Horná zem pripadla Československu maďarská vláda ignorovala. Keď 6. novembra 1918 prišli do Skalice splnomocnenci čs. vlády, sokolské a dobrovoľnícke oddiely v druhej polovici novembra obsadili západné Slovensko. Vydať ostatné územia Slovenska sa maďarská vláda však zdráhala. Keď sa 24. decembra Maďarsko podvolilo nóte Dohody o stanovení demarkačnej čiary na Slovensku, obsadili 7. divízia čs. „talianskych“ légií 2. januára Bratislavu a do 20. januára 1919 takmer celé územie dnešného Slovenska.

Boj o územie Slovenska bol ešte nedávno chápaný aj takto :Tento dokumentárny film je umiestnený na YouTube

Keď vznikla Maďarská republika rád bolo 25. marca vyhlásené na Slovensku stanné právo a dňa 27. marca prekročili oddiely čs. vojska demarkačnú čiaru s Maďarskom a pripojili sa k intervencii proti maďarským boľševikom. Dňa 20. mája prešla maďarská armáda do protiútoku a obsadila územie južného Slovenska, na ktorom dňom 16. júna bola ustanovená Slovenská republika rád. Československo proti boľševickej ofenzíve na územie Slovenska vyslalo vojsko vytvorené čs. légiami, ktoré sa vrátili z Francúzska a Talianska. Sily novej čs. armády v bitke o Zvolen získali Maďarmi okupované územia späť a (ich) Slovenská rad zanikla. Štátnu hranicu po zdĺhavých rokovaniach stanovila až Versaillská zmluva.

Súvisiace externé informácie - pre záujemcov nasleduje stránka s odkazmi na podrobnejšie informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tomto článku : otvoriť >>>

Predchádzajúca súvisiaca informácia je tu >>>
Nasledujúca súvisiaca informácia - otvoriť >>>

( administrátor použil mapy aj z Wikipedie )


<<<  späť.
Vložené 25.01.2009 - Aktualizované 11.11.2016