Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 10.03.2017
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Výročia vybraných významných udalostí do XX. storočia :

150. výročie : Rakúsko-Uhorské vyrovnanie - jeho príčiny a dôsledky obr.0848
V polovici 19. storočia sa zahraničná a vnútropolitická situácia Rakúskej monarchie ocitla v hlbokej kríze. Po niekoľkých habsburskym cisárstvom prehraných vojnách začali v monarchii narastať požiadavky nenemeckých národov, najmä Maďarov, na liberalizáciu absolutistického režimu v ríši. Cisár František Jozef I. pristúpil na riešenie krízy v monarchii jej reformou a to vytvorením duálnej monarchie Rakúsko-Uhorsko. Viac je tu >>>
Výročia vybraných významných udalostí v XX. storočí :

100. výročie : Situácia na západnom fronte začiatkom roka 1916 obr.16332aa
Veľká vojna pokračovala už druhý rok. Nemecký postup na západnom fronte sa zastavil a vojna sa stala zákopovou. Armády oboch bojujúcich strán sa do konca roka 1914 zakopali v priestore od Severného mora až po Švajčiarsko. Napriek stratám miliónov životov sa do konca roka 1915 situácia na fronte takmer nezmenila a obe bojujúce strany postupne iba vylepšovali svoje obranné línie a útočili na protivníka. Viac je tu >>>
100. výročie : Masaker na západnom fronte a bitka na rieke Somme obr.16332ca
Aj keď Nemci dosiahli v roku 1915 na východnom fronte úspechy, uvedomili si, že bojovať na dvoch frontoch už dlho nevydržia. Nadobudli tiež presvedčenie, že o víťazstve vo vojne sa rozhodne iba na západnom fronte. Rozhodli sa preto udrieť už na vojnou vyčerpané Francúzsko pri meste Verdun, kde však obe strany utrpeli obrovské straty. S cieľom odľahčiť situáciu začali s Britániou operáciu na Somme. Viac je tu >>>
100. výročie : Východný front v roku 1916 - Brusilovova ofenzíva obr.16332da
Na západnom fronte v roku 1916 prebiehali krvavé bitky pri Verdune a na Somme, kde padlo viac ako milión vojakov na oboch stranách. Rusko v snahe uvoľniť tlak Nemecka pri Verdune, zaútočilo v marci južne od Vilniusu, no Nemecku sa jeho ofenzívu podarilo pri jazere Naroč zastaviť. Keď velenie ruskému juhozápadnemu frontu prevzal generál Brusilov, presadil plán ofenzívy na 320 kilometrovom úseku v Haliči. Viac je tu >>>
98. výročie : O územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 bojovať Obr.0881
Územie dnešného Slovenska bolo po vzniku Československa (dňa 28. októbra 1918) aj naďalej kontrolované maďarskými úradmi a vojskom, ktoré existenciu tiež nového (spoločného) štátu Čechov a Slovákov ignorovali a odmietali odísť za južnú hranicu územia Slovenska. Prevzatie územia Slovenska z Uhorska od tiež už vzniknutej Maďarskej republiky sa muselo uskutočniť okrem nátlaku štátov Dohody aj vojenskou silou : je tu >>>
103. výročie : Genocída Arménov Osmanmi inšpirovala Hitlera k zabíjaniu civilov :  viac >>>
75. výročie : Vznik čs. zahraničnej vojenskej jednotky v Sovietskom zväze obr.12224
Po rozbití Česko-slovenska sa v zahraničí postupne vytvárali čs. odbojové politické centrá aj čs. vojenské jednotky pre boj proti okupantom. Prvá čs. zahraničná vojenská jednotka sa sformovala v Poľsku. Keď do vojny s Nemeckom vstúpilo aj Francúzsko a Veľká Británia, vznikli čs. vojenské jednotky aj na ich území a na Strednom východe. Po vzniku Východnej fronty vznikla 5. februára 1942 čs. zahraničná jednotka v ZSSR :
 viac >>>
Islamskí „revolucionári“ v Líbyi ničia pomníky na vojenskom cintoríne v Tobruku:  viac >>>
75. výročie : Operácia Barbarossa stroskotala v bitke pri Moskve Obr.11197
Vpádom nemeckých vojsk do Sovietskeho zväzu sa ráno 22. júna 1941 začala operácia Barbarossa - najväčšie vojenské ťaženie v dejinách. Hitler chcel poraziť ZSSR ešte v roku 1941. Výsledok vojny proti ZSSR mala rozhodnúť obnovená ofenzíva na strednom úseku frontu. Bitka pri Moskve sa však stala poslednou fázou operácie Barbarossa. Zastavila ju Červená armáda a Wehrmacht musel ustúpiť. Viac je tu >>>
75. výročie : Japonský vpád do juhovýchodnej Ázie a Pacifiku Obr.10166a
Japonsko sa rozhodlo ovládnuť v juhovýchodnej Ázii aj Pacifiku kolónie európskych mocností a USA. Agresiu začalo niekoľkými ofenzívami 7. a 8. decembra 1941 súčasne. Útokom na základňu Pearl Harbor ochromilo na potrebný čas Pacifickú flotilu USA, aby mu nemohla brániť v zaberaní území bohatých na strategické suroviny. Cieľom Japonska bolo vytvoriť si vlastnú koloniálnu ríšu a prinútiť USA k odvolaniu sankcií. Viac je tu >>>
293. Udalosti súvisiace so vznikom Slovenského štátu v marci 1939 Obr.14293
Po Mníchovskej "zmluve" a viedenskej arbitráži musela 1. ČSR odstúpiť veľké pohraničné územia. Tzv. "Druhej republike" zostal veľmi úzky pruh územia o dĺžke asi 900 a šírke 100 kilometrov. Po dosiahnutí autonómie Slovenska získali v republike moc sily, ktoré A. Hitler využil k rozloženiu Česko-Slovenska, k osamostatneniu Slovenska a ovládnutiu Česka. Už 23. marca 1939 vpadli maďarské vojská na územie Slovenska : viac >>>
Potrestanie Jozefa Tisa a pohlavárov vojnovej Slovenskej republiky ( 1939-1945 )  viac >>>
151. Pred 72 rokmi sa skončila druhá svetová vojna v Európe Nemecko bolo porazené
V tomto roku si svet 8. alebo 9. mája pripomenie 72. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe dobytím víťazstva Spojencov nad fašizmom a nacizmom. Druhú svetovú vojnu dnes už v bývalom Sovietskom zväze, v súčasnosti aj v Ruskej federácii, nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali každý rok tieto dva májové dni : viac je tu >>>
75. výročie Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša  na video
Cieľ atentátu Dokument "Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša" je rekonštrukciou atentátu na tzv. zastupujúceho ríšskeho protektora R. Heydricha. Tento čin bol považovaný za najväčší odbojový čin druhej svetovej vojny. Vykonali ho pred 75 rokmi v Prahe dvaja čs. parašutisti - Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Na realizácii videa sa okrem TV JOJ podieľalo aj MO SR a príslušníci 5. pluku ŠU zo Žiliny. Viac je tu >>>
Tri tipy na využitie možností dostupných na internete :

Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server :  viac >>>
Vševedko : Tu získate "náhľady" na vybrané lokality alebo objekty aj z výšky :  viac >>>
Informácie o novinkách z oblasti informačnej techniky (aj na video) sú tu : viac >>>
Informácie o ( pripravovaných) aktivitách spriatelenych klubov :

retro: Replika vysielačky "Libuše" volala Londýn aj rádioamatérov

obr.novobr_01i Po 75. rokoch pracovala z mestečka Lázně Bohdaneč rádioamatérska stanica s replikou kufríkového vysielača z druhej svetovej vojny. Vysielač typu Mk VI C s názvom Libuše používala aj čs. paraskupina SILVER A, vysadená z Británie na územie Protektorátu Čechy a Morava. V rámci projektu "Libuše volá Londýn" pracovala aj amatérska rádiová stanica so znakom OL SILVER A 75. Viac : je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2016 :

Obr.nové357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Už 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista-radista a čestný občan mesta Chrudim svoje výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


349. Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie obete !

obr.16349 K 72. výročiu prekročenia Duklianskeho priesmyku jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR znova odhalili v Trenčianskych Stankovciach pamätnú tabuľu rodákovi Pavlovi Hudecovi. Po rokoch v depozitári ju umiestnili na budovu Obecného úradu. Čatár Hudec bol za hrdinstvo v bojoch pri Dukle, na Slovensku aj Morave ocenený tromi najprestížnejšími čs. vyznamenaniami. Viac je tu >>>


347. Púť po bojiskách I. svetovej vojny "Dobrudža 1916"

obr.16347 V rámci projektu Légie 100 usporiadalo 24. augusta až 4. septembra 2016 Ministerstvo obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri príležitosti stého výročia vstupu Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských, českých aj slovenských dobrovoľníkov po boku ruskej a rumunskej armády pietnu púť na miesta bojov. Výprava navštívila osem krajín. Viac je tu >>>


345. Po boku Nemecka napadlo ZSSR aj Slovensko

Obr.11197 Po prejave záujmu o možnosti slovenskej armády bojovať po boku Nemecka rozhodol Hitler zapojiť do vojny proti Sovietskemu zväzu aj Slovensko. Po skrytej mobilizácii sformovala armáda 22. júna 1941 motorizovanú jednotku s názvom Rýchla skupina, ktorá vpadla do ZSSR. Keď v stretnutí pri mestečku Lipovec neuspela, bola rozšírená na Rýchlu brigádu. Viac je tu >>>


344. Posviacka zvonice na bojisku prvej svetovej vojny

obr.16344 V sobotu 30. júla 2016 bola posvätená zvonica na vrchu Skura pri obci Hostovice, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali dlhé a ťažké boje medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Postavili ju z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Hostovice dobrovoľníci so sponzormi na bojisku z rokov 1914 - 1915, kde zahynulo mnoho vojakov aj z územia dnešného Slovenska. Viac je tu >>>


343. Stretnutie Trenčanov pri pomníku M. R. Štefánika

obr.10165 Trenčania si 21. júla pripomenuli 136. výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika, významnej slovenskej osobnosti 20. storočia. Francúzsky generál Dr. Štefánik a podpredseda ČSNR v Paríži sa výrazne zaslúžil o vznik Československa po prvej svetovej vojne. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri návrate do už oslobodenej vlasti. Generálovu smrť pripomína aj pamätník v parku. Viac je tu >>>


342. Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu

obr.16342 V Bytči odhalili 12. júla 2016 pamätnú tabulu na rodnom dome Jozefa Adamíka, legionára z "Roty Nazdar". Adamík bojoval pri Arrase, v Champagni aj na Somme, kde 5. júla 1916 padol. Pamätnú tabulu mu odhalili už v roku 1930, no v 50-tych rokoch ju museli sňať. Tabula sa zachovala a jej druhá inštalácia má pripomínať pamiatku aj ostatných čs. legionárov pochádzajúcich z Bytče : viac >>>


341. Pietna spomienka na 98. výročie Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych "Kasárňach SNP" sa dňa 8. júna 2016 konala pietna spomienka na 98. výročie vzbury a popravy 44 vojakov náhradného práporu bývalého C. a K. pešieho pluku 71. Pietny akt bol vykonaný pred pamätníkom 44 popravených vzbúrencov. Po akte sa konal nástup zväzku, ktorému prezident SR prepožičal čestný názov „brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov.“ Viac >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentovalo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline aj pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ako ZO SZPB Trenčín 1 s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pri pamätnej tabuli, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predniesol správu o činnosti klubu jeho predseda Jozef Krajčír. Najaktívnejší členovia klubu boli po vyhodnotení ocenení. Po diskúsii bol schválený Plán činnosti klubu na rok 2016 : viac >>>


334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa dňa 26. januára 2016 uskutočnila spomienka na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP, ako aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Príslušníci VPS OS SR spoločne s delegáciou SZPB položili vence k pamätnej tabuli na budove veliteľstva : viac >>>


333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo vyhodnotené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra 2015 pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline : viac >>>


                                                                                              >>> vzad  na staršie stránky
Aktualizované 26. apríla 2017

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.

ARCHÍV :
informácie
č. 311 - 330
č. 291 - 310
č. 271 - 290
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 021 - 040
č. 001 - 020