Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Naše kluby vystavovali :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0960 333 886


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
Výber na stiahnutie
v pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

VÝSTAVY ZÁUJMOVÝCH KLUBOV PÔSOBIACICH PRI PK TRENČÍN

Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 prezentoval v roku 2019 niekoľko výstav k významným výročiam našej histórie :


414. Výstava Čs. vojaci v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)

obr.19414 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 19. novembra 2019 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o vzniku a bojoch čs. jednotiek po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Výstava z 11. októbra je rozšírená o 4 panely s výstavkami o chronológii vzniku čs. jednotiek aj bojov ich vojakov po boku Spojencov v druhej svetovej vojne. Viac je tu : otvoriť >>>


412. Čs. vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)

Obr.19412 V Posádkovom klube Trenčín bola dňa 11. októbra 2019 otvorená 1. časť výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Bola venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania územia Slovenska od vojsk nemeckých okupantov aj vlády vojnovej Slovenskej republiky. KVH-PFO požičala výstavu pobočka Zväzu letcov v Brne. Viac je tu : otvoriť >>>


411. Výstava k 80. výročiu vzniku čs. vojska vo Francúzsku v roku 1939

obr.19411 Výstavu k 80. výročiu vzniku čs. vojenského odboja proti nacistickému Nemecku vo Francúzsku v roku 1939 otvoril 4. septembra 2019 v Trenčianskom múzeu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Vernisáže sa zúčastnili delegácie samosprávy, štátnej správy, OblV SZPB, klubov a OZ aj veľvyslanci Francúzskej a Českej republiky aj 1. tajomník Ruskej federácie. Viac je tu : otvoriť >>>


408. Výstava v Bošáci k 80. výročia vzniku Čs. vojska vo Francúzsku

obr.19408 Výstava v Bošáci bola otvorená dvakrát. Prvý krát koncom júna v Základnej škole. Už v priebehu vernisáže spoznali na fotografiách svojho otca predseda ZO SZPB, pani učiteľka aj niekoľkí žiaci svojich príbuzných. Druhá prezentácia, na Obecnom úrade, už vyvolala záujem obyvateľov Bošáce aj z obcí v jej okolí. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941 - 1944)

Obr.repkin Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Vojenský historický ústav Bratislava. Klubu ju doplnil informáciami o slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a Ukrajiny aj o pomníkoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli na území okupovaných krajín a sú pochovaní v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 - 1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>

Repríza výstavy v Brezovej pod Bradlom bola otvorená už pod upraveným názvom Osuský a Česko-Slovenské vojsko. Pozvánka na výstavu bola prezentovaná aj na TV SEN : otvoriť >>>


401. Výstava o rozbití aj „druhej ČSR“ a vzniku čs. odboja (1939-1940)

obr.19401 13. marca 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril v Posádkovom klube Trenčín svoju výstavu "Československý zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940). Jej súčasťou je aj výstavka o rozbití aj "druhej ČSR" podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2018 :

382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol zachrániť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o účasti 1. československého armádneho zboru v ZSSR v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou bola aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2017 :

369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2015 :

319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli na PK Trenčín, pripomínajúcej obete vojakov dvoch oslobodzovacích armád, ktorí padli v bojoch o mesto a jeho okolie v apríli 1945, sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 a PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva dlhodobo na Slovensku spolupracujúce kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940-1944. Karol Pajer padol v bitke skupín francúzskeho domáceho odboja s nemeckými okupantmi a tzv. milíciami domácich kolaborantov pri Mont-Mouchet : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2014 :

298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 pre verejnosť otvorená výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940-1943“. Je venovaná pamiatke československých dobrovoľníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Jeho vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde aj na severoafrickom bojisku : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2013 :

276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 Od 17. do 30. septembra 2013 bola v Posádkovom klube Trenčín posádková prezentácia záujmovej, umeleckej a technickej činnosti "CLUB AKTIVITY 2013". Prezentovala aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú už 1030 členov. Na prezentácii bolo vybraných 13 klubov, ktorých vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava inštalovaná k 50. výročiu založenia Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená dňa 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Výstava prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k obdobiu 2. svetovej vojny, známky štátov z celého sveta a ocenené poštové známky Slovenskej republiky na svetových fórach : viac >>>


250.  Slováci v misii OSN na Cypre a v operácii NATO v Afganistane + video

Obr. 12250 Dňa 19. septembra 2012 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila vernisáž výstavy, konanej pri príležitosti Dňa OS SR a 10. výročia vzniku Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR. Prostredníctvom fotografií, publicistiky a dokladov poštového spojenia predstavuje našich vojakov v misiách na Cypre aj v Afganistane. Výstava je otvorená denne od 08.00 do 18.00 h až do 26. októbra 2012 :  viac >>>


>>> Ďalej na informácie o výstavách klubov do roku 2012

  <<< späť  na hlavnú stránku www.klubvtn.info
Aktualizované 25. decembra 2019

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka SVVZ.CZ
SVVZ.CZ

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína