Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
  | Aktuálne  |  Počítače  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktivity  |  A. Fillo  |  Video  |  Výstavy  |    História :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Klub vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


VÝZNAMNÉ VÝROČIA V DEJINÁCH SLOVENSKA A SLOVÁKOV

179.   Pred 65. rokmi zahájili činnosť Norimberské tribunály

Norimbergský tribunál Pred 65. rokmi zriadili Spojenci vojenské tribunály s cieľom posúdiť vinu politických, vojenských a ekonomických vodcov porazeného nacistického Nemecka. Prvý a najznámejší z nich bol zahájený v bavorskom meste Norimberg 20. novembra 1945. Na potrestaní vojnových zločincov nacistického Nemecka a jeho spojencov sa spojenci už na stretnutiach v Teheráne a Jalte v roku 1943 a 1945 :  viac >>>


177.   Na Deň vojnových veteránov sa rozozvučí aj Zvon mieru pri Rovereto

Zvon mieru nad Roveretto V mnohých zemiach Európy, v USA a Kanade sa 11. november stal Dňom vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa sa stali kvety vlčích makov, pieseň Flanderské polia a sto úderov Zvona mieru pri meste Rovereto v Taliansku. Ozvena úderov zvona sa odráža od úbočí Monte Balda a Doss Alta aj na pamiatku čs. legionárov a našich rodákov, ktorí padli v Taliansku počas Prvej svetovej vojny :  viac >>>


176.   Československé légie prispeli k odtrhnutiu Slovenska od Maďarska

Otvorenie výstavy 19. októbra v 2010 bola v Univerzitnej knižnici Bratislava otvorená výstava „ Československé légie 1914 - 1920 “. Vojenská účasť čs. légií po boku Dohodových mocností prispela k vzniku Československa 28. októbra 1918. Čs. légie prispeli k porážke rakúsko-uhorskej monarchie, k rozbitiu Uhorska a odčleneniu územia Slovenska od Maďarska. Výstava bola otvorená do 8. novembra 2010.  Viac >>>


170.   Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta

Silná trojka v Postupime Spojenci 8. mája 1945 zvíťazili vo vojne proti hitlerovskému Nemecku a navrátili Európe po šiestich rokoch mier. Porážka Nemecka však nastolila celý rad problémov, ktoré sa veľmoci, Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia, snažili vyriešiť aj prostredníctvom konferencií na najvyššej úrovni. Posledná z nich sa skončila 2. augusta 1945 v nemeckom Postupime a zásadne ovplyvnila budúce usporiadanie Európy :  viac >>>


166. Druhá svetová vojna sa skončila až kapituláciou Japonska

... Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej vzdorovalo postupujúcim ozbrojeným silám USA v Tichomorí a Ázii. Po odmietnutí amerických ponúk na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, zhodili USA atómovú bombu na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz napadol v zmysle dohody japonské vojská v Ázii. Japonci podpísali kapituláciu 2. septembra 1945 a druhá svetová vojna sa definitívne skončila : viac >>>


165. Uplynulo 130 rokov od narodenia generála Dr. M. R. Štefánika

gen. Dr. Milan R. Stefánik Dňa 21. júla 2010 uplynulo už 130 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik bol astronóm, vojak a politik, ktorý sa významne zaslúžil o vznik Československa. Od roku 1916 bol podpredsedom Národnej rady československej. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe ako minister vojny čs. vlády pri návrate z Talianska na Slovensko : viac >>>


164. Pred 70 rokmi vzniklo čs. zahraničné vojsko v Británii

Cholmondeley - pamätník čs. vojakov Československí vojaci po evakuácii z porazeného Francúzska do Británie boli v lete 1940 sústredení v zámockom parku panstva Cholmondeley. Pri pamätníku, symbolu účasti českých a slovenských vojakov v boji proti hitlerovskému Nemecku, sa 4. júla 2010 uskutočnil spomienkový akt delegácií a veteránov z Česka, Slovenska a Británie. Vojaci evakuovaní do parku pri Cholmondeley sa stali jadrom čs. vojska v Británii : viac >>>


161. Československí letci vo Veľkej Británii

Príslušníci RAF Po kapitulácii Francúzska v júni 1940 bolo do Veľkej Británie evakuovaných takmer 5000 čs. občanov, z toho asi 900 letcov. Na základe Československo-britskej vojenskej dohody z 25. októbra 1940, boli čs. letci začlenení do kráľovského letectva. Ešte pred uzatvorením zmluvy vznikla 12. júla 1940 v Duxforde 310. čs. stíhacia peruť, ktorá sa už 17. augusta 1940 zapojila do legendárnej leteckej bitky o Britániu :  viac >>>


157. Trianonská mierová zmluva dala vlasť Maďarom aj Slovákom

Oddelenie Maďarska od Uhorska Trianonskú mierovú zmluvu ( dohodu ) podpísali 4. júna 1920 predstavitelia Veľkej Británie, USA, Francúzska, Talianska a samostatného maďarského štátu. Podpisom zmluvy v zámku Grand Trianon pri Paríži bola Maďarská republika po rozpade porazeného Rakúsko - Uhorska medzinárodne (!) uznaná za národný štát. Zmluva prvý raz stanovila aj hranice Maďarska s dnešným Slovenskom, Srbskom a Rumunskom :  viac >>>


155. V bojoch po boku víťazných spojencov ( 1939 - 1945 )

Veliteľ 1. ČSAZ v ZSSR Od prvých dní druhej svetovej vojny sa časť občanov rozbitého Československa zapojila na rôznych bojiskách do bojov proti silám nacistického Nemecka a jeho satelitov v čs. vojenských jednotkách postupne sformovaných v zahraničí, na Slovensku v povstaleckej 1. čs. armáde alebo v partizánskych oddieloch, v armádach iných štátov protifašistickej koalície, ako aj v hnutiach odporu na územiach okupovaných krajín : viac >>>


153. Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 - 1945

Jednotka čs. vojakov 1. ČSAZ v ZSSR Oslobodzovanie územia Slovenska sa začalo 20. septembra 1944, keď jednotky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu po prekročení štátnej hranice pri Michalovciach oslobodili obec Kalinov a skončilo 3. mája 1945 oslobodením obcí Makov a Klokočov po 226 dňoch. Po celý čas bojovala na našom území Červená armáda, 1. čs. armádny zbor v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj rumunské vojská : viac >>>


151. Pred 65 rokmi sa skončila druhá svetová vojna v Európe

Nemecko bolo porazené V roku 2010 si svet 8. alebo 9. mája pripomenul 65. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe víťazstvom Spojencov nad fašizmom a nacizmom. Druhú svetovú vojnu v bývalom Sovietskom zväze, v súčasnosti aj v Ruskej federácii, nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si pripomínali každý rok tieto májové dni : viac >>>


 Späť na hlavnú stránku
Aktualizované 4. 1. 2011

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

Povážska župa M.R.Š.
Povážska župa M.R.Štefánika

Grand Power
Grand Power s.r.o.