Niektoré výročia z histórie z oboch vojen sú významné a je potrebné si ich pripomínať aj dnes
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Výročia v oboch vojnách :

NAŠE KLUBY :

    Informácie z klu-
    bov v Trenčíne

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub vojenských
    výsadkárov (TN)

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov -
    KF 52-19 Trenčín

    Klub numizmati-
    kov a historikov

    Kluby vojenskej
    histórie Trenčín


    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska ZA

    Klub priateľov
    VKK T.Matliare


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30h
0960 333 886

Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PKTN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 14.04.2019
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

Výročia významných bojov a operácií 1. a 2. svetovej vojny

Úvod

Vývoj spoločnosti v 20. storočí dlhodobo ovplyvnili dve svetové vojny. Prvú rozpútali monarchie Nemecko a Rakúsko-Uhorsko, ktoré ju prehrali a boli tvrdo potrestané. Druhú rozpútalo militaristické Japonsko v Ázii aj Tichomorí, nacistické Nemecko a fašistické Taliansko v Európe, Afrike aj v Stredomorí. Boli porazení spojeneckými vojskami na čele so Sovietskym zväzom, USA a Veľkou Britániou. Agresori aj ich satelity boli znova tvrdo potrestaní a svet sa znova zmenil. Na tejto stránke sú zoradené informácie, ktoré sa pokúsili zachytiť kľúčové udalosti na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny, najmä tie, ktoré mali vplyv aj na naše dejiny :

1. Rozpútanie vojny nacistickým Nemeckom a jeho spojencami (1939)

80. výročie : Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Poľska obr.09109
Po pripojení Rakúska a územia čs. Sudet k Nemecku, rozbití a ovládnutí aj "druhej" ČSR, obrátil Hitler pozornosť na susedné Poľsko. Usiloval získať sa od svojho suseda a "spojenca“ komunikácie cez poľský koridor na prepojenie území Nemecka s Východným Pruskom, ako aj slobodné mesto Gdaňsk. Na podporu svojich cieľov "zaktivoval" nemeckú menšinu v Poľsku a súčasne dal vypracovať plán na vpád do Poľska : viac >>>
80. výročie : Nacistické Nemecko 1. septembra 1939 napadlo Poľsko. Obr.09112
Nemecké vojská 1. septembra 1939 napadli Poľsko z niekoľkých strán. K agresorovi sa vzápätí pridalo Slovensko. Francúzsko a Veľká Británia zaslali Nemecku ultimátum, požadajúce stiahnutie jeho vojsk z Poľska. Po jeho vypršaní vhlásili Nemecku vojnu, vojenské operácie na hraniciach s Nemeckom nezačali. 17. septembra napadol Poľsko aj Sovietsky zväz, ktorý si s Nemeckom rozdelil Poľsko. Začala sa nová vojna. viac >>>

2. Operácie ktoré v roku 1944 prispeli k porážke nacistického Nemecka

75. výročie : Od vylodenia spojencov v Normandii vo Francúzsku uplynulo 75 rokov Obr.14300
Pred 75 rokmi sa ráno 6. júna 1944 vylodili invázne vojská západných Spojencov v Normandii na atlantickom pobreží Francúzska. Operácia Overlord spojeneckých vojsk je ešte doposiaľ najväčšou kombinovanou výsadkovou operáciou v dejinách vojen. Po úspešnom vylodení na štyroch plážach súčasne si invázne vojská vytvorili predmostia, dobyli Normandiu a postupne oslobodili územia Francúzska aj Belgicka : viac >>>
75. výročie : Veľké sovietske ťaženie na východnom fronte v roku 1944 (1) Obr.14303
V novembri 1943 sa uskutočnila v Teheráne prvá konferencia najvyšších predstaviteľov USA, Veľkej Británie a ZSSR. Boli na nej dohodnuté hlavné zásady pre povojnové usporiadania sveta a koordinácia vojenských akcií na hlavných bojiskách vojny. Západní Spojenci potvrdili sľub otvoriť "druhý front" v Európe vylodením do Francúzska v máji 1944 a Stalin veľké ofenzívy Červenej armády na východnom fronte na podporu invázie v Normandii : viac >>>
75. výročie : Druhá invázia vojsk Spojencov do Francúzska obr.09110
Za 70 dní po invázii v Normandii sa 15. augusta 1944 vylodili Spojenci aj v južnom Francúzsku. Invázne vojska postupujúce od juhu sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a vytvorili jediný front od Lamanšského prielivu až po Švajčiarsko. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA, potrebná pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko : viac >>>

Súvisiace informácie: Aktuálne výročia v histórii nášho národa

Stránka bude postupne aktualizovaná
( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 24.08.2019 - Aktualizované 10.10.2019

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV
článkov :

 č. 311 - 330
 č. 291 - 310
 č. 271 - 290
 č. 251 - 270
 č. 231 - 250
 č. 211 - 230
 č. 191 - 210
 č. 171 - 190
 č. 151 - 170
 č. 141 - 150
 č. 131 - 140
 č. 121 - 130
 č. 111 - 120
 č. 101 - 110
 č. 091 - 100
 č. 081 - 090
 č. 071 - 080
 č. 061 - 070
 č. 041 - 060
 č. 021 - 040
 č. 001 - 020