Niektoré informácie bolo potrebné postupne aktualizovať, doplniť alebo rozšíriť
hlavička

ZOZNAM AKTUALIZOVANÝCH A OBMENENÝCH STARŠÍCH INFORMÁCIÍ :

Niektoré informácie uverejnené na našej webovej stránke bolo potrebné po čase aktualizovať, rozšíriť, prípadne úplne prepracovať. Niektoré zdroje sekundárnych informácií sa po čase nachádzajú na iných linkoch, ako napr. TV klipy a niektoré boli z rôznych dôvodov úplne vymazané - napr. videoklipy na YouTube. Postupne na uvedené skutočnosti sa snažíme reagovať a aktualizovať niektoré informácie, ktoré sa na predmetné sekundárne informácie odvolávali. Po čase sú tiež prepracovávané niektoré staršie informácie, ktoré sú vkladané na vynechané pre ne miesta.

Dňa 20. septembra 2015 bol rozšírený obsah stránky Všeličo o aktualizované informácie:

 • čís. 42 Ukradnuté Kosovo - druhá strana mince ?
 • čís. 51 Gruzínsko napadlo v deň zahájenia OH "neposlušné" Južné Ostetsko
 • čís. 54 Niektoré súvislosti gruzínsko-ruskej vojny v auguste 2008
 • čís. 55 Nezodpovednosť, nevedomosť, alebo zámer niektorých médií ?
 • Dňa 24. augusta 2015 bol obsah informácie doplnený o video :

 • čís. 53 Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť
 • čís.166 Kapituláciou Japonska sa skončila 2. vojna aj v Ázii a Tichomorí
 • Dňa 22. augusta 2015 bol obsah informácie doplnený o video :

 • čís. 50 V auguste 1945 zhodili USA atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki
 • Dňa 19. augusta 2015 bol rozšírený Súbor informácií
  Výročia významných udalostí druhej svetovej vojny v roku 1940 ( 1.) priložením novej časti

 • Vpád nacistického Nemecka do západnej Európy v máji 1940
 • Dňa 15. augusta 2015 bol rozšírený súbor informácií
  Od vzniku prvej svetovej vojny uplynulo 28. júla 2014 už 100 rokov priložením nových častí :

 • O vývoji vojny mali v roku 1914 obidve strany skreslené predstavy
 • Plány na krátku vojnu do konca roka 1914 boli nereálne
 • Dňa 13.augusta 2015 bola vložením odkazov na externé zdroje upravená informácia

 • Zimná vojna ukázala na nepripravenosť Červenej armády
 • Dňa 12.augusta 2015 bola vložením odkazov na externé zdroje upravená informácia

 • Vpád nacistického Nemecka do Dánska a Nórska v apríli 1940
 • Dňa 11.augusta 2015 boli vložením odkazov na externé zdroje upravené informácie :

 • V lete 1940 bola protivníkom Nemecka iba Veľká Británia
 • Vývoj bitky o Atlantik na začiatku leta 1940
 • Bitka o Britániu bola prípravou na nemeckú inváziu
 • Dňa 02. a 03. augusta 2015 boli aktualizované stránky Aktivity, otvárané prvým tlačítkom v prvom riadku prepínačov pod fotografiami na začiatku hlavnej stránky. Na piatich stránkach je prehľad aktivít klubov v rokoch 2015 - 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010. Prehľad aktivít vybraných klubov pred rokom 2010 bude pripojený až po jeho dokončení administrátorom :

 • Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri PK Trenčín
 • Dňa 26. júla 2015 bola k informácii č. 44 pripojená príloha s videoklipom :

 • Cesta generála M. R. Štefánika po Sibíri na prelome rokov 1918-1919
 • Dňa 24. júla 2015 boli aktuality o vojnovom roku 1940 doplnené o informáciu :

 • Zimná vojna ukázala na nepripravenosť Červenej armády
 • Dňa 19. júla 2015 bol aktualizovaný obsah informácie :

 • čís. 170 Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta
 • Dňa 19. júla 2015 bol aktualizovaný obsah informácie :

 • čís. 094 Trianonská mierová zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska
 • Dňa 17. júla 2015 boli aktuality o vojnovom roku 1940 doplnené o informácie :

 • V lete 1940 bola protivníkom Nemecka iba Veľká Británia

 • Vývoj bitky o Atlantik na začiatku leta 1940

 • Bitka o Britániu bola prípravou na nemeckú inváziu
 • Dňa 21. februára 2015 bol obsah informácie doplnený o video :

 • čís. 18 Prvá čs. jednotka v ZSSR vznikla až vo februári 1942
 • Dňa 26. januára 2015 bol vymenený obsah informácie :

 • čís. 10 Vznik čs. protinacistického odboja na Slovensku v roku 1939
 • Dňa 17. októbra 2014 bol aktualizovaný obsah informácie :

 • čís. 109 Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Poľska
 • Dňa 21. septembra 2014 bol vymenený obsah dvoch informácií :

 • čís. 52 Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť
 • čís. 53 Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť
 • Obsah informácií rozširujú cca 10. min. videoklipy z dobových dokumentov.

  Začiatkom augusta 2014 bola naša pôvodná informácia "Aktuálne výročia významných udalostí prvej a druhej svetovej vojny v rokoch 1914 a 1943 (1. časť)"rozdelená do samostatných informácií takto :

 • čís. 272 V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku
 • čís. 273 Významné udalosti druhej svetovej vojny v roku 1943 ( 1 )
 • Dňa 22. 8. 2014 bola aktuálna informácia Prvá svetová vojna sa začala pred 100 rokmi dňom 28. júla 1914 rozšírená o dodatočne získanú "infografikou" s odkazmi na uverejnené aktuálne články iných webových stránok. Aktualizáciu a výmenu ďalších starších informácií pripravuje administrátor.


  Aktualizované 22. 09. 2015